Moelven Skog AB förstärker sin position och söker leverantörer av

Drivningstjänster

I Östra Värmland, Örebro län och Skaraborg stärker nu Moelven Skog AB sin ställning och behöver utöka drivningskapaciteten i både gallring och slutavverkning för att möta det ökande industribehovet. 


Är du intresserad och vill veta mer kontakta

Produktionsledare

Richard Rönnberg, 010-122 65 16 alt. Richard.Ronnberg@moelven.se

Fredrik Jonsson, 010-122 65 52 alt. Fredrik.Jonsson@moelven.se

 

Produktionschef

Lars Emanuelsson, 010-122 65 31 alt. Lars.Emanuelsson@moelven.se