Den skandinaviska träkoncernen Moelven förlänger samarbetet med Rädda Barnen och skänker i år, liksom ifjol, 500 000 NOK för att hjälpa barn och ungdomar med skolgång och utbildning i några av världens fattigaste länder.

När julen närmar sig finns det inte heller i år någon julklapp från arbetsgivaren att hämta i brevlådan för de 3 500 anställda inom Moelven-koncernen. Istället väntar ett julbrev från koncernchef Morten Kristiansen under julgranen. Han har också i år tagit initiativ för att skänka en större penninggåva – cirka 140 kronor per anställd – till Rädda Barnen. 

– Det är viktigt för oss att kunna bidra till att stödja barn och ungdomar med skolgång och utbildning. Vi har haft ett bra samarbete med Rädda Barnen under de senaste två åren och det vill vi fortsätta med, säger Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven. 

Positivt mottagande
Kristiansen säger att initiativet har tagits emot väl av alla anställda inom Moelven sedan det inleddes 2015.

– Inom Moleven har vi haft som tradition att ge alla en julklapp, men jag tror att det idag är försvinnande få bland våra anställda i Norge, Sverige och Danmark som faktiskt har användning för fler saker. Genom att skänka en större summa pengar till Rädda Barnen kan vi gemensamt bidra till att göra något för andra människor – något som är till hjälp, säger han. 

Samarbetsavtalet med Rädda Barnen fortsätter under 2018.

Ingen slump
Det är inte någon slump att pengarna går till Rädda Barnen. I Moelvens strategi för sponsring ska projekt som omfattar barn och ungdomar prioriteras.

– Moelvens dotterbolag är främst baserade i Skandinavien – länder med mycket goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Vi anser att det är naturligt att hjälpa dem som är mindre lyckligt lottade, säger Morten Kristiansen. 

Ge barnen utbildning
Tove R. Wang är generalsekreterare för Rädda Barnen och säger att en av Rädda Barnens allra viktigaste uppgifter är att se till att barn får utbildning av god kvalitet.

– För att kunna göra det behöver vi bra och stabilt stöd. Det är därför mycket glädjande att Moelven även fortsättningsvis vill vara partner med Rädda Barnen, säger Wang.

Arbetar i 120 länder
Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter och för att alla barn ska kunna överleva, lära sig och vara trygga. De arbetar i 120 länder och är världens ledande oberoende organisation för barn.

För mer information:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +47 911 182 50