Samhällsansvar (CSR) - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Samhällsansvar (CSR)

Moelven är en stor industrikoncern med olika verksamheter i många lokala samhällen. Oavsett var vi finns, ska vi bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, tillverka produkter som behövs, bidra till samhället och erbjuda arbetsplatser värdiga vår tidsålder.

Att ta ansvar för miljö och samhälle där vi verkar är dock en självklar förutsättning för att få vara med. Moelven följer gällande lagar och föreskrifter och strävar efter att överträffa kraven där så är möjligt. Att agera ansvarsfullt och tänka på miljön är därför en del av den dagliga verksamheten hos oss. Det kan handla om allt från att vara en trygg och ordnad arbetsgivare, vår roll i det lokala samhället till konkreta miljöinsatser som källsortering, energieffektivisering och återvinning.

Förutom att skapa värden för våra aktieägare, skapar Moelvens verksamhet stora värden för samhället i egenskap av arbetsgivare, skattebetalare och konsument av varor och tjänster. Vi stärker det lokala näringslivet, anställer lokal arbetskraft och bidrar till de anställdas välfärd.

 

Policy för socialt ansvarstagande -  Vänerbränsle AB
Råvarupolicy för Vänerbränsle AB