Innovation - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Innovation

Moelvens konkurrenskraft är beroende av en kvalificerad och kontinuerlig utveckling av produkter, processer och tjänster. Vi samarbetar med användare, kunder, arkitekter och forskare för att kunna flytta de tekniska gränserna framåt samt bidra till innovation i branschen.

Moelvens egentliga uppdragsgivare är användarna av de rum och miljöer som vi bidrar till att skapa. För att uppnå målet att ge folk goda rum och behålla vår position på lång sikt är det viktigt att produkter och processer utvecklas löpande. Arbetet sker på alla nivåer och betraktas som en del av den ordinarie verksamheten.

Därför har vi en platt och öppen organisation som har nära kontakt med marknaden. På så sätt påverkar användarna i hög grad utvecklingsprocesserna hos oss.