Åtta projekt för ökad konkurrenskraft - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Åtta projekt för ökad konkurrenskraft "Det smarta digitala sågverket" är ett av åtta projekt som stöds av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Projekten ska resultera i att industriföretag i Sverige utnyttjar den digitala tekniken för att stärka sin position på världsmarknaden.


Åtta projekt för ökad konkurrenskraft

"Det smarta digitala sågverket" är ett av åtta projekt som stöds av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Projekten ska resultera i att industriföretag i Sverige utnyttjar den digitala tekniken för att stärka sin position på världsmarknaden.

De projekt som får stöd är sådana som bedöms kunna bidra till en ökad konkurrenskraft i svensk industri genom att visa på lösningar och exempel som kan tillämpas i flera sammanhang.

– Stödet går till projektet, inte till ett företag, och avsikten är att den teknik som utvecklas ska komma hela branschen till del. Den ska kunna användas generellt, och inte vara begränsat till ett enskilt företag, säger Annika Zika-Viktorsson som är handläggare på Vinnova.

Det finns exempel i historien på anrika företag som tappat marknadsandelar och slutligen försvunnit helt, eftersom de missbedömt den tekniska utvecklingens betydelse. Särskilt de stora och snabba förändringarna som sker med den digitala teknikens hjälp får stor betydelse. Fredrik Wallenstad som är VD på Moelven Valåsen AB räknar med att projektet ”Det smarta digitala sågverket” kommer att vara mycket värdefullt, inte bara för det egna företaget, utan för hela branschen:

– Om vi når de mål som satts upp kommer de att bidra till mycket positivt för branschen – förädlingsvärdet höjs och förlusterna minskar genom sänkta kostnader, höjda intäkter, förbättrad produktionsplanering och ytterst ökad användning av trävaror, säger han. Moelven Valåsen är koncernens största sågverk.

Övriga svenska sågverk som ingår i Moelven är Moelven Dalaträ AB, Moelven Norsälven AB, Moelven Notnäs AB, Moelven Ransbysågen AB, Moelven Årjäng Såg AB och Moelven Edanesågen AB.

Koncerns sågverk i Norge är Moelven Mjøsbruket AS, Moelven Numedal AS, Moelven Eidsvold Værk AS, Moelven Van Severen AS, Moelven Løten AS, Moelven Telemarksbruket AS, Moelven Våler AS, Moelven Soknabruket AS, Moelven Trysil AS samt Moelven Østerdalsbruket AS.

   

   Fakta om Moelven Valåsen

 • Moelven Valåsen AB sågar gran och furu av både grov- och klentimmer
 • Årsproduktion: 320 000 m3 – (gran och furu 35/65)
 • Skandinaviska marknaden och export 50/ 50
 • 95 anställda
 • Omsättning 70 milj EUR

FAKTA OM SKOGSINDUSTRIN
 • Moelven är en av de fem största producenterna av sågade trävaror i Sverige
 • Sverige exporterar 13 milj m3 sågade trävaror årligen
 • Det samlade exportvärdet uppgår till ca 25 miljarder kronor
 • Storbritannien är största enskilda marknad med 2,7 milj m3
 • 40 procent av exporten går till länder utanför Europa
 • Sverige är sjätte största producent av sågade trävaror i världen efter USA, Kanada, Ryssland, Kina och Tyskland
 • Sverige är tredje största exportör av sågade trävaror efter Kanada och Ryssland.
Det digitala sågverket – teknik för ett nytt århundrade
Råvaran är likadan som tidigare, men produktionstekniken har utvecklats och förfinats. Nu tar Moelven Valåsen till ett nytt steg genom att i ännu högre grad utnyttja den digitala teknikens möjligheter. Foto: Erik Johnsen
Moelven Valåsen AB tar täten när produktionsteknik för ett nytt århundrade i sågverksbranschen utvecklas. Genom ett tvåårigt projekt ska digitaliseringen öka, med ökat värdeutbyte och minskad energiförbrukning som resultat. – Ytterst handlar det om att trygga den internationella konkurrenskraften för hela branschen i Sverige, säger Peter Rockedahl som är teknisk direktör i Moelvens division Timber.