Dagens kontorløsninger, der aktivitetsbaserte løsninger og åpne kontorlandskap er vanlig, stilles det store krav til lokalene for å skape et sunt lydmiljø for de ansatte. Med lang erfaring og relevant kompetanse, når det gjelder romakustikk og luftlydisolering, vil vi hjelpe deg å finne råd for bedriften.

  

Viktig å tenke på:

Uansett utforming og om du ønsker glassvegger eller tette vegger, så finnes det varianter av våre veggtyper som i prinsippet oppfyller alle dagens lydklasser. Utfordringen er ofte tilstøtende konstruksjoner som dører, vinduer, ventilasjon, lysarmaturer og eventuelt valgt himling.

Husk å bruke riktig himling sammen med rett vegg. Sørg for at du har en lydisolerende himling i så stor del av bygningen som mulig – det gir deg større frihet til å sette opp eller flytte på rom uten at du må utvide himlingen.

Vurder antall gjennomføringer i himlingen ettersom de «lekker lyd». Eksempler på gjennomføringer er kjølebafler og armaturer.

Kontroller også løsningen for god lyddemping i området over himlingen.

Korridorveggens eller glasspartienes egenskaper. Også når det gjelder lydisolering mellom to rom på grunn av flanketransmisjon*.
*flanketransmisjon = betyr at lyden går gjennom materiale til et annet rom.

Kontroller at valgt dørløsning bidrar til riktig lydisolering.

For bedre lydisolering: Unngå helst tradisjonelle overluftsventiler, og velg heller vertikale eller horisontale Moelven Modus Air.

Vurder også antall gjennomføringer (ventiler osv.) i himlingen ettersom de også «lekker lyd». Det er også lurt å ha færrest mulig installasjonsstrekk over rommene.

Vurdere gulvets egenskaper når det for eksempel gjelder flanketransmisjon.

Minimer antall gjennomføringer i vegger ved å bruke andre løsninger, slik som nedføringsstav i stedet for kabelkanal langs fasadeveggen, og kombinert kjøle- og varmebaffel i taket fremfor elementer mot fasaden.

Kontroller fasadeveggens egenskaper når det gjelder flanketransmisjon – dvs. sjekk at ytterveggens konstruksjon ikke vil forårsake lydgjennomføring mellom rom.