1. Hvilke utvendige mål har de ulike størrelsene i Multi Room (Bredde x Dybde x Høyde)?

Small
2656x2056x2500* mm (4,4 m2)

Medium
2656x3256x2500* mm (7,3 m2)

Large    
4456x3856x2500* mm (15,3 m2)

 *Høyde angir vegghøyde. Total høyde med integrert ventilasjonsenhet er 2650 mm.
Multi Room krever en fri takhøyde på minst 2700 mm.

 

2. Hvor mange personer er Multi Room – small, medium og large tilpasset for?

Størrelse small er tilpasset for 2 personer.
Størrelse medium er tilpasset for 4 personer
Størrelse large er tilpasset for 6 personer.

Antallet personer som er oppgitt er ut fra innvendige mål og hvordan ventilasjonen er dimensjonert. 

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning, § 13-3. Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/13/i/13-3/

Krav for 6 pers = 156m3/t , ved full utnyttelse av 200liter/s er dette 720m3/t.  

 

3. Hvor god er lydisoleringen til Multi Room?

Multi Room er generelt dimensjonert for å lydisolere for normale samtaler i rommet, dvs at samtalens innhold ikke skal kunne oppfattes (fra 2 meter utenfor rommet). I de tilfellene bakgrunnsstøyen utenfor rommet er lav, kan samtaler oppfattes. Multi Room garanterer ingen eksakt R`w (dB) lydverdi.

Vi anbefaler et du besøker en av våre utstillinger for å oppleve lydisoleringen av produktet og for å sikre at Multi Room oppfyller dine spesifikke krav.

 

4. Kan man få Multi Room i valgfrie mål – bredde x høyde?

Nei. Våre Multi Room finnes i 3 forhåndsdefinerte størrelser der hver størrelse er utformet ut fra et bruksområde – samtalerom, møterom, konferanserom.

 

5. Kan man selv bestemme om rommet skal ha mer eller mindre glassvegger / tette vegger?

Multi Room er unikt i markedet når det gjelder muligheten for å utforme rommet etter sine egne behov. Det er viktig for oss at du som kunde, som kjenner lokalet best, har mulighet til å tilpasse rommet ut fra plassering og bruksområde. Hver side av Multi Room (totalt 4 sider) kan konfigureres med mer eller mindre tette vegger, glassvegger eller delvis glassvegger. Legg deretter til muligheten for tett dør eller glassdør, samt dørens plassering.

Mulighetene med Multi Room er i prinsippet uendelige. 

Test selv i vår konfigurator

 

6. Er glassene i Multi Room personsikre?

Samtlige glass i Multi Room leveres med lamellglass som ivaretar personsikkerheten og beskytter mot sårskader.

 

7. Kan man få Multi Room med utslående dør?

Ja. Døren er utslående som standard på str. Small. Rommets størrelse innebærer at det ikke er et alternativ med innadslående dør. For de andre størrelsene kan du selv velge om du ønsker innadslående eller utslående dør, samt om døren skal monteres til venstre eller høyre. Døren monteres alltid på «Side A».

 

8. Hvilke standardfarger finnes Multi Room i, og er det mulig å få det i valgfri farge?

Multi Room kan som standard, uten pristillegg, leveres i totalt 16 stk. NCS-farger, se produktblad og/eller konfigurasjon for Multi Room. Alle farger er valgt ut for å passe med våre teppefliser og møbelpakker. I tillegg tilbyr vi deg muligheten til å velge fritt fargevalg fra NCS-skalaen.

 

9. Finnes Multi Room i andre overflatebehandlinger enn med farge?

Ja, Multi Room kan som standard leveres i klar-/mattlakkert eikefinér eller askefinér.

 

10. Finnes det gulv i Multi Room og kan jag velge uten gulv om jeg skulle ønske dette?

Som tilvalg kan Multi Room leveres med totalt 8 stk. ulike teppeflisgulv fra Ogeborg (Tretford). Sortimentet er nøye valgt ut med hensyn til våre standardfarger der 5 av teppeflisene er tilpasset en spesifikk fargepalett og der de andre 3 er våre basisfarger. Velg de teppeflisene som passer deg best. Teppeflisene legges oppå eksisterende gulvflate. Hvis du allerede har teppegulv, hvor Multi Room skal plasseres, kan rommet konfigureres uten ekstra teppefliser. Hvis eksisterende gulv er et tregulv eller tilsvarende, anbefaler vi at du velger en av de valgfrie teppeflisene for å oppnå et godt lydmiljø i rommet.

 

11. Hvordan ser innvendig tak ut i Multi Room?

Multi Room leveres med ett innvendig akustikktak fra Ecophon med skjult oppheng (kant Ds). Dette bidrar til å oppnå god innvendig akustikk. Innvendig tak kan fås i White Frost (hvit) eller Silk Slate (mørkegrå). 

 

12. Hvordan ser utvendig tak ut på Multi Room?

Multi Room skal kunne betraktes fra alle kanter, også ovenfra. Rommet utstyres med et utvendig tak i samme farge/finer som resten av rommets vegger. Taket er tett sammenføyet og kan enkelt tørkes av. Ventilasjonsenheten bygger 150 mm over utvenndig tak for at vedlikehold og rengjøring av filter skal være lettere.

 

13. Hvordan fungerer ventilasjonen i Multi Room?

Alle størrelser leveres med vår ventilasjonsenhet inkludert i leveransen. Våre ventilasjonsenheter klarer 40-200 liter/s  og er meget støysvake. Luften trekkes inn over utvendig tak, fra omgivelsene, via ventilasjonsenheten og videre inn i rommet via den integrerte tilluftsventilen som er montert i innvendig tak. Lufttilførselen kan justeres på et betjeningspanel – lav, medium eller høy lufttilførsel. I tillegg finnes det en automatisk innstilling i de tilfellene der rommene skal ventileres for den karbondioksiden og varmen som oppstår i rommet.

 

14. Oppfyller ventilasjonsløsningen kravene i henhold til BBR 26 & AFS 2009:2?

Ja. Vi forutsetter at lokalene der Multi Room skal plasseres klarer kravene i henhold til BBR 26 & AFS 2009:2. Med en utgangsverdi på 700 ppm i lokalene kommer grenseverdien for karbondioksid i Multi Room aldri til å overskride 1000 ppm. Dette er testet og sikret ved utformingen av den integrerte ventilasjonen i Multi Room – der det er tatt hensyn til angitt maksimalbelastning 2-6 personer.

 

15. Kan det integrerte ventilasjonsanlegget inneholde avkjøling?

Ja, hvis lokalene som Multi Room skal plasseres i har såkalt tørr kjøling kan vi komplettere ventilasjonspakken vår med en kjøleenhet. Kjøleenheten tilkobles deretter til lokalenes eksisterende kjølesystem. Rommet får i tillegg en kontrollenhet for å regulere kjølingen i rommet. Kjøleenheten kan monteres i etterkant.

 

16. Er belysning inkludert i Multi Room?

Ja, generell belysning er inkludert i alle størrelser. Belysningen, Ecolux Square, monteres i innvendig tak og styres med en dimmer som er montert på dørens anslagsside. I tillegg tilbys det uttak for nedhengt taklampe, også denne styres av dimmeren.

 

17. Hvilke elinstallasjoner er inkludert som standard, og hvilke tilvalgsmuligheter tilbys?

Samtlige størrelser har generell belysning, 1 stk dobbelt strømuttak (monteres i hjørnemodul Side B/D – diagonalt fra dør), dimmer og hurtigkoblingsboks.

I tillegg kan hver hjørnemodul tilbys med dobbelt strømuttak og i de tilfellene der veggene er helt tette kan det monteres dobbelt strømuttak 1500 mm over gulvet for montering av bildeskjerm.

 

18. Kan Multi Room leveres med uttak for data og fungerer WiFi i rommet?

Datauttak tilbys som tilvalg. Montert i hjørnemodul (diagonalt fra dør), alternativt montert 1500 mm over gulvet ved tett vegg, ved montering av bildeskjerm.

Vi har ikke opplevd noen forstyrrelser av WiFi-signaler knyttet til utformingen av Multi Room.

 

19. Regnes Multi Room som fast innredning?

Ja, Multi Room regnes som en del av bygningens faste innredning.

 Materialene som er i tak, vegger og gulv har egenskaper som gjør at de er vanskelige å antenne.   De medvirker ikke til rask spredning av brann, utvikler ikke store mengder varme eller branngasser, deformeres ikke ved påvirkning av brann slik at fare kan oppstå og smelter og drypper heller ikke utenfor brannens umiddelbare nærhet.

 

20. Blir det ikke for mye brennbart materiale i lokalene mine hvis jeg installerer et Multi Room?

Lokalet ditt utgjør en branncelle, enten alene eller sammen med andre deler av bygningen, noe som innebærer at spredning av brann og brannfarlige gasser hindres i en viss periode. Hvor lenge branncellen står mot brann er avhengig av hvilken bygningstype det er snakk om. Innen en branncelle får det kun finnes en viss mengde brennbart materiale for at brannsikkerheten skal kunne opprettholdes. Før installasjonen av et Multi Room kommer Moelven og du sammen til å gjøre en vurdering av hvordan mengden brennbart materiale vil påvirkes ved installeringen, for å sikre at brannsikkerheten ikke skal svekkes.

 

21. Påvirkes rømningssikkerheten i lokalene mine av at jeg installerer et Multi Room?

Mulighetene for rømning skal ikke påvirkes av at et Multi Room installeres i lokalene dine.

Ved installeringen finnes det derfor retningslinjer som er utarbeidet for å hjelpe deg og Moelven ved valg av plasseringssted for ditt nye Multi Room, slik at rømningssikkerheten fra allerede eksisterende arealer og innenfra Multi Room er i overensstemmelse med gjeldende krav.

 

22. Påvirkes ventilasjonens brannsikkerhet i lokalene mine av at jeg installerer et Multi Room?

Nei, ventilasjonssystemets oppbygging, med hensyn til beskyttelse mot brann og branngasspredning, påvirkes ikke av at et Multi Room installeres i rommet.

 

23. Må Multi Room utstyres med brann- og rømningsalarm?

Det er avhengig av om din bygning allerede er utstyrt med et brann- og rømningsalarmanlegg fra før. For visse virksomheter/bygninger er brann- og rømningsalarm en forutsetning for brannsikkerheten, men om ikke slikt krav finnes påvirker ikke ditt Multi Room disse forutsetningene. Finnes det brann- og rømningsalarm i bygget kan det være nødvendig å komplettere ditt Multi Room med detektor og eventuell alarm. Om dette er nødvendig er avhengig av hvilke krav som alarmen din er installert etter. Kontakt i så fall leverandøren av alarmanlegget ditt, eller eieren av lokalene, slik at dere kan gjøres en bedømming om det er nødvendig med komplettering ut fra kravene som er satt til detektorenes overvåkningsområde samt krav til hørbarhet.

 

24. Må Multi Room utstyres med sprinkler?

Hvis det ikke allerede er installert sprinkleranlegg kommer det heller ikke til å kreves for ditt Multi Room. Hvis dine lokaler har sprinkleranlegg installert er det en mulighet for at sprinkleranlegget må tilpasses når et Multi Room installeres i lokalene. Sjekk derfor ut dokumentasjonen for anlegget for å kontrollere hvilket omfang og hvilke krav sprinklerinstallasjonen din har. Denne vurderingen kan også gjennomføres i samråd med firmaet som er ansvarlig for monteringen av anlegget, og i de tilfeller en eventuell eier av lokalene er ansvarlig for anlegget, dennes representant. Det bør gjøres en vurdering om det skal installeres sprinkler inne i modulen. I de tilfeller der avstanden mellom modulens tak og sprinklerhodet er mindre enn 0,5 meter skal det også tas hensyn til modulens plassering i forhold til eksisterende sprinkleranlegg så ikke dette må kompletteres.

 

25. Kan et Multi Room plasseres i alle typer virksomheter?

Et standard Multi Room kan i utgangspunktet plasseres (frittstående) i virksomheter som likestilles med kontormiljøer og skoler uten ytterligere utredning.

Multi Room kan også installeres i andre miljøer, men da skal det avklares at brannsikkerheten i disse miljøene ikke påvirkes negativt. Kontakt Moelven så kan de hjelpe deg videre i denne utredningen.