Vi brenner for bærekraftige løsninger

Målet vårt er å forandre bransjen innenfra – for miljøets skyld.

Foto: Wec360

Bransjen må tenke nytt – hvis vi får bestemme

Byggebransjen står for 70% av all ressursbruk, og vi synes så klart at bransjen må tenke nytt. Vi brenner for å bygge nye kontorløsninger som på en effektiv måte kan endres og tilpasses til nye behov, uten at man må kaste alt som finnes på stedet for så å kjøpe alt nytt.

Systemvegger kan demonteres og settes sammen igjen på nye steder – igjen, igjen og igjen. Jo flere plassbytter som gjøres i løpet av bygningens livssyklus, desto større blir gevinsten. At det i tillegg finnes dokumentasjon som viser at det vi brenner for også gjør stor forskjell føles naturligvis også bra.

Miljø

Livssyklusanalyse (LCA) sender tydelige signaler

Sweco har som uavhengig konsulent gjennomført en omfattende undersøkelse av innvendige kontorvegger. Studien sammenlignet en plassbygget innvendig vegg med Moelven Modus prefabrikkerte systemvegg typen Uni Wall. Resultatet var slående.

Hvordan vi jobber med:

Bedriften bruker lite kjemikalier, men noen kjemikalier benyttes likevel, for eksempel til overflatebehandling og liming av trematerialer. Vi benytter oss av miljøvennlige vannbaserte malingprodukter ved overflatebehandling. Malingrester samles opp og sendes til avtalt avfallsbehandlingsbedrift for gjenvinning. 

Moelven Modus jobber i samsvar med avfallspyramiden. Avfallspyramiden baserer seg på EUs rammedirektiv for avfall.

Hele vår virksomhet baserer seg på å levere og montere kretsløpsbaserte byggsystemer som skaper gode arbeidsmiljøer. Det som er grunnleggende er selvfølgelig at Moelven Modus følger de lover, forskrifter og standarder som samfunnet pålegger oss, men hovedhensikten med arbeidsmåten er å redusere bedriftens miljøbelastning.

Det er viktig at Moelven Modus’ ansatte har gode kunnskaper om de regler, rutiner og retningslinjer som finnes i bedriften innenfor miljøområdet. Like viktig er det at de ansatte har kunnskap om produktene våre og om hvilken miljøpåvirkning de har. Moelven Modus har et eget opplæringssystem, «Modus Academy» der forskjellige utdanninger av personell foregår løpende i løpet av året.

Vi er sertifiserte i henhold til BF9K, vi har EPD-er for samtlige produkter og vi har miljøklassifiseringer og bedømmelser i henhold til standarder satt av Breeam.no, Norwegian Green Buildeing Council og Grønt punkt.

                     

For deg og for miljøet

Vi har samlet all vår erfaring og kunnskap for å skape arbeidsplasser i en bærekraftig – ja, rent frem sirkulær – romløsning.

Les om Multi Room

Vil du vite mer?

Kontakt oss!

Hold deg oppdatert