Å innrede med systemvegger fra Moelven Modus er det beste miljøvalget. Du innreder med et kretsløpstilpasset og miljøgodkjent byggesystem, der komponentene er konstruert for å bli tatt fra hverandre og satt sammen igjen i en ny utforming, og reduserer dermed belastningen på vårt felles miljø.

Sirkulær økonomi

Modusmetoden bygger på verdiene i sirkulær økonomi. Allerede i produksjonen velger vi i størst mulig grad en giftfri produksjon. Alle komponenter er godkjent eller sertifisert av bransjens ledende aktører.

«En sirkulær økonomi er et system som er designet for å gjenvinne produkter, komponenter og materialer og beholde dem i systemet med en verdi som er høyest mulig. I en sirkulær økonomi går forretningsnytten hånd i hånd med ressurseffektivitet gjennom sirkulære materialstrømmer og nyskapende forretningsmodeller. En sirkulær økonomi gjenoppretter økosystemer og holder dem fleksible. I en sirkulær økonomi benyttes det kun fornybar energi.» - CradleNet

 

Alle komponenter er godkjent eller sertifisert for: