Industriell byggemetode

Vår ekspertise er industriell bygging med meget høy prefabrikkeringsgrad som er rask, enkel, økonomisk og miljøvennlig.

Modusmetoden

Vi jobber med en industriell byggemetode. Vår arbeidsmetode baserer seg på prefabrikkerte veggsystemer og det vi kaller Modusmetoden. Det innebærer at veggdelene kommer ferdigbehandlet, klare til å bli montert av våre egne montører. Metoden er utviklet i samarbeid med kundene våre, slik at både byggeiere og leietakere skal få oppleve fordelene med å bygge industrielt. Vi brenner for bærekraftighet, og for maksimal mulighet til gjenbruk vil vi montere romløsninger mellom to gjennomgående, horisontale plan – Tak og gulv.

Hvis du bruker vår systeminnredning kan du senere komplettere lokalene med flere rom eller bygge om med det som allerede finnes på stedet mens virksomheten går sin gang med minimale forstyrrelser.


Slik vi bygger

 Vil du vite mer?

Kontakt oss!

Hold deg oppdatert