Et aktivitetsbasert kontor kan inneholde alle mulige måter å arbeide på. Det en moderne kontorform som passer mange virksomheter i dag, og løsningene er mange.

Det ene kontoret er ikke likt det andre

Aktivitetsbaserte kontor er en relativt ny og populær form for kontor hvor arbeidsplassene blandes med rolige avdelinger for uforstyrret arbeid, og møterom i forskjellige størrelser hvor både telefonsamtaler og møter kan ta plass.

Det sentrale i disse kontorene er lounger, rom for sosialisering og lunsj, og rom der kollegaer møtes for å løse problemer i fellesskap og finne ny energi. Når det er sagt, er ikke et kontor likt det andre og det finnes mange måter å bygge et aktivitetsbasert kontor på.

Riktig rom for riktig aktivitet

Hvordan et aktivitetsbasert kontor skal designes må tenkes grundig gjennom. Det må finnes tilstrekkelig mange, men også riktige rom for de ulike aktivitetene. Rommene deles med fordel inn i rolige, kreative og sosiale soner. Å designe med god akustikk i tankene er viktig allerede i startfasen av prosjekteringen.

De som arbeider mye sammen i grupper har behov for gode møterom, mens de som jobber alene med konsentrasjonskrevende oppgaver kan derimot bli forstyrret i det samme miljøet. Det må planlegges for alle, for eksempel med små samtalerom med god akustikk hvor en telefonsamtale kan foretaes i fred og ro.

Tilpassede rom

Alle våre rom og vegger tilpasses etter behov uansett om det gjelder et møterom, grupperom, samtalerom, cellekontor eller sosiale soner. Uansett hvilken virksomhet og hvordan organisasjonen arbeider, er det viktig at rommene er allsidige. Vi har fulgt nøye med utviklingen siden vi begynte med systemvegger i 1960, og med vår kompetanse og lange erfaring hjelper vi deg med en skreddersydd løsning.