Systemvegger kan demonteres, gjenoppbygges og skape nye romløsninger - igjen og igjen og igjen. Jo flere endringer som gjøres under bygningens levetid, jo større blir gevinsten.

Ombruk er ikke bare viktig, det er direkte nødvendig for at vår planet skal overleve. Byggebransjen står for 70 prosent av all ressursbruk og vi som arbeider midt i den, må alle strekke oss maksimalt for å minske effektene av vår produksjon.

Vi i Moelven Modus produsere produkter som fra grunnen er ment å være ombrukbare, gang på gang.

 

Minimalt med utslipp ved gjenoppbygging

Våre prefabrikkerte vegger gir cirka samme utslipp som en plassbygget vegg ved produksjon og montering, ca 27 kg CO2 per m2 vegg. Så langt ingen gevinst. Men når et kontorlokale skal bygge om - da ser vi store miljøfordeler. I stedet for å installere en ny plassbygget vegg, kan våre vegger flyttes på, slik at vi får kun 1,2 kg CO2 i utslipp per kvadratmeter*.


Vegger fra Moelven Modus kan alltid flyttes og om brukes på den plassen du vil - på den måten du vil - uansett om du bruker systemvegger eller Multi Room.

*) Sweco har som uavhengig konsulent gjennomført en omfattende undersøkelse av innvendige kontorvegger. Deres eksempel viser en klimagevinst ved bruk av Uni Wall i stedet for plassbygde vegger.

 

Metode utviklet for ombruk

Å innrede med vegger fra oss er altså et utmerket miljøvalg. Våre produkter blir konstruert etter Modusmetoden som er en rask og enkel byggemetode med utgangspunkt i en sirkulær økonomi. Våre konstruksjonssystemer er miljøsertifiserte og kretsløpstilpasset.

Alle komponenter er godkjente eller sertifiserte etter bransjens toneangivende initiativ og standarder.