Kravene til et godt lydmiljø har raskt blitt en av de viktigste parameterne i et kontorbygg. Det kan bli kostbart å ikke ta akustikk på alvor fra første stund.

Alle våre produkter blir testet i laboratorium før de introduseres på markedet. Alle løsningene i vårt standardsortimentet har tydelig dokumentasjon som viser alle egenskaper relatert til støyreduksjon. 

Kravet til god akustikk er høyt

Kravene til hvordan kontorlokaler skal utformes har endret seg, det har også kravene til god akustikk gjort. I dag er det for eksempel vanlig at vi jobber på et aktivitetsbasert kontor, som kan gi en ny type eksponering for støy. Kravene til riktig lydisolering i rommene som bygges, bør derfor være høye for å sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

Det er avgjørende å etablere gjennomtenkte løsninger for akustikk og rett lydisolering på et tidlig stadium, for å sikre et godt arbeidsmiljø for de som bruker lokalet.

Stor kunnskapsbase

Tidligere var det vanlig at konsulenter og arkitekter løftet frem løsninger for god akustikk som skulle brukes i flere prosjekter. De siste årene har funksjonsbeskrivelser blitt mer vanlig der leverandøren må utvikle løsningene for å tilpasse seg de vanlige regler og krav. I dag har kundene våre også blitt mer dyktige i å stille krav til akustikk. Dette har ført til at Moelven Modus har en solid opplevelse av hva som virkelig fungerer i praksis.

Produktene våre kan tilpasses for å oppfylle alle vanlige støykrav i kontormiljøer, for eksempel har vi Glass Front Sound med støyreduksjonsnummer opp til Rw 50 dB. Dette gjelder også våre
glassvegger, tette systemvegger og fleksible Multi Room.

Besøk kontoret før det er bygget

Med Moelven Modus VR / Arkitekttjeneste kan vi sammen bygge kontoret ditt i et digitalt miljø slik at du kan besøke lokalet virtuelt før vi bygger det.

Viktig å tenke på ved lydprosjektering

Uansett utforming og om du ønsker glassvegger eller tette vegger, så finnes det varianter av våre veggtyper som i prinsippet oppfyller alle dagens lydklasser.

Utfordringen er ofte tilstøtende konstruksjoner som dører, vinduer, ventilasjon, lysarmaturer og eventuelt valgt himling.

Oversikt over alle våre produkter og løsninger

Bruk riktig himling sammen med rett vegg. Sørg for at du har en lydisolerende himling i så stor del av bygningen som mulig – det gir deg større frihet til å sette opp eller flytte på rom uten at du må utvide himlingen.

Vurder antall gjennomføringer i himlingen ettersom de «lekker lyd». Eksempler på gjennomføringer er kjølebafler og armaturer.

Kontroller at valgt dørløsning bidrar til riktig lydisolering.

For bedre lydisolering: Unngå helst tradisjonelle overluftsventiler, og velg heller vertikale eller horisontale Moelven Modus Air.

Vurder antall gjennomføringer (ventiler osv.) i himlingen ettersom de også «lekker lyd». Det er også lurt å ha færrest mulig installasjonsstrekk over rommene.

Vurdere gulvets egenskaper når det for eksempel gjelder flanketransmisjon.