Kravene til et godt lydmiljø har raskt blitt en av de viktigste parameterne i et kontorbygg. Det kan bli kostbart å ikke ta akustikk på alvor fra første stund.

Alle våre produkter blir testet i laboratorium før de introduseres på markedet. Alle løsningene i vårt standardsortimentet har tydelig dokumentasjon som viser alle egenskaper relatert til støydemping. 

Kravet til god akustikk er høyt

Kravene til hvordan kontorlokaler skal utformes har endret seg, det har også kravene til god akustikk gjort. I dag er det for eksempel vanlig at leietakere arbeider i aktivitetsbaserte kontorlokaler, noe som kan gi stor eksponering for støy.

Det er avgjørende å etablere gjennomtenkte løsninger for akustikk og rett lydisolering på et tidlig stadium, for å sikre et godt arbeidsmiljø for de som bruker lokalet. 

Stor kunnskapsbase

Tidligere var det vanlig at konsulenter og arkitekter løftet frem løsninger for god akustikk som skulle brukes i flere prosjekter. De siste 10-20 årene har det blitt mer vanlig med funksjonelle beskrivelser der leverandører som oss må komme med løsninger som er tilpasset gjeldende regler og krav. Det gjør at til at vi har opparbeidet en solid erfaring i hva som fungerer i praksis og hva som ikke gjør det. I dag har også våre kunder blitt mer bevisste og flinkere til å stille krav til akustikken.

Våre produkter kan tilpasses dine ønskemål dersom behovene rundt lyddemping skiller seg ut fra det ordinære sortimentet. Det gjelder både våre systemvegger og vårt Multi Room

 

Viktig å tenke på:

Uansett utforming og om du ønsker glassvegger eller tette vegger, så finnes det varianter av våre veggtyper som i prinsippet oppfyller alle dagens lydklasser.

Utfordringen er ofte tilstøtende konstruksjoner som dører, vinduer, ventilasjon, lysarmaturer og eventuelt valgt himling.

Oversikt over alle våre produkter og løsninger

Bruk riktig himling sammen med rett vegg. Sørg for at du har en lydisolerende himling i så stor del av bygningen som mulig – det gir deg større frihet til å sette opp eller flytte på rom uten at du må utvide himlingen.

Vurder antall gjennomføringer i himlingen ettersom de «lekker lyd». Eksempler på gjennomføringer er kjølebafler og armaturer.

Kontroller at valgt dørløsning bidrar til riktig lydisolering.

For bedre lydisolering: Unngå helst tradisjonelle overluftsventiler, og velg heller vertikale eller horisontale Moelven Modus Air.

Vurder antall gjennomføringer (ventiler osv.) i himlingen ettersom de også «lekker lyd». Det er også lurt å ha færrest mulig installasjonsstrekk over rommene.

Vurdere gulvets egenskaper når det for eksempel gjelder flanketransmisjon.