Selv nye boliger med 20cm isolasjon har synlige kuldebroer i stendere og sviller. Iso3 er utviklet for å bryte kuldebroene i yttervegger. Dette gir deg en bedre vegg, fri for kuldebroer og dermed lavere U-verdi (lavere varmetap). Dette slår positivt ut på strømregningen og er en løsning som varer år etter år, uten noe vedlikeholdsbehov!

Lavere u-verdier

Iso3 gir lavere u-verdier med ellers samme konstruksjon som andre løsninger. Isolasjonsskummet i stenderne har over 20% bedre isolasjonsverdi enn vanlig mineralull, og stopper effektivt kulda fra å komme inn (eller varmen fra å komme ut). I de fleste tilfeller går u-verdien ned med 0,02 W/m2K med samme veggtykkelse. Iso3 kan brukes sammen med ulike mineralullskvaliteter og med forskjellige platematerialer eller påforingstykkelser.

Her finner du oppdaterte u-verdier for de nye sjablonverdiene for bindingsverksandeler i ulike typer bygg (jf Byggforskserien 471.401)

Slankere vegg

Dersom man i stedet velger å holde u-verdien konstant og går over til Iso3, kan man i de fleste tilfeller regne med å bygge veggen minst 5 cm slankere enn ved andre løsninger. Det høres lite ut, men utgjør rundt 4 kvm i et vanlig 2-etasjes hus på 160 m2. Med en kvadratmeterpris på 30.000 gir det hele 120.000 kroner i verdi. Med de nye bindingsverksandelene øker forskjellen mellom Iso3 og andre bindingsverk ytterligere, og større forretningsbygg med lave energikrav kan bygges med opptil 12cm slankere vegg.

Les om flere fordeler med Iso3 - Skumisolert trestender 

 

Lavere kuldebroverdier for vindusdetaljer og dekkeforkanter

I bygg beregnes u-verdier av de ulike bygningsdeler. I overgangen mellom bygningsdeler oppstår det kuldebroer knyttet til at konstruksjonen endres eller at det er varmeledende materialer som stikker ut veggen. Kuldebroer rundt vinduer og kuldebroer ved dekkeforkanter er slike eksempler. 

Med Iso3 blir kuldebroverdiene knyttet til dekkeforkanter og ringmursløsninger lavere enn tilsvarende verdier der det er heltre bindingsverk. Dette gjør at Iso3 ikke bare bidrar til lavere U-verdi i veggen, men også til lavere normalisert kuldebroverdi for bygget som helhet. 

 

 

U-verditabeller:

U-verditabell m 12 16 22 og 26 treandel xtrem 32 og proff 34

 

Kuldebrotabeller:

Kuldebroer vinduer med Iso3-vegg

Tabell kuldebro dekkeforkant