Iso3 100 er utviklet for å kunne etterisolere 70- og 80 tallshus. Stenderen er bygd opp av det høyisolerende skummet polyuretan, og en treflens. Stenderen kan monteres vertikalt på husets eksisterende stendere. Dette muliggjør rask montering og veggen blir automatisk fri for kuldebroer.

Oppbygning, dimensjon og lengde:

Skummet i Iso3 100 er det samme som i øvrige Iso3-dimensjoner (200/250/300mm). Dette har en lambdaverdi på 0,030 W/mK. Totalmålet på Iso3 100 er 47x98mm. Stenderen selges i 3meters lengder.

Forutsatt en opprinnelig isolert vegg på 98mm med isolasjonsklasse 37, vil en påforing med Iso3 100 kunne gi en totalvegg med U-verdi på 0,18 W/m2K (krav i TEK 17). Varmetapet vil mer enn halveres. Om utgangspunktet er 148mm veggtykkelse, vil u-verdien kunne reduseres til 0,15 W/m2K (passivhus).

Siden etterisoleringen gir en oppgradering til dagens standard, vil tiltaket bidra til at man kan nå forskriftskravet for varmetap for bygget. Dermed vil tiltaket også kunne gi 25% støtte fra Enova.

Andre anvendelser:

Iso3 100 kan også brukes til kuldebrofri påforing på betongvegger, og på taksperrer. I tillegg kan den brukes som innvendig påforing på Iso3 300-vegger for å få ekstremt lave varmetap.