Iso3 bygges inn i ikke-brennbar isolasjon og kan benyttes i veggkonstruksjoner med brannmotstandskrav opptil REI 60. Dette gjør at Iso3 kan benyttes i de fleste bygg der tre benyttes per i dag.Selv om skummet er brennbart, er ikke Iso3 å oppfatte som kontinuerlig brennbar isolasjon.

 SINTEF Norsk Brannlabratorium har vurdert Iso3 til å tilfredsstille kravene til brannmotstand REI15 og EI30 med ulike typer kledninger. Utvendig kan for eksempel asfalt vindtett benyttes, samtidig som det benyttes gips, spon eller trepanel innvendig. Iso3-stenderen kan vende begge veier.

  • Iso3 tilfredsstiller også kravene til bærende vegg REI 30. For en slik veggkonstruksjon benyttes gips- eller sponkledning innvendig. Samtidig skal Iso3 stenderen ha den største treflensen vendende utover. 
  • Med dobbel gipskledning kan Iso3 også benyttes i vegg med brannkrav EI 60.
  • Med 15mm brannplate er det også mulig å bygge vegg med REI 60 krav, forutsatt steinull som isolasjon og at den tykke flensen vender vekk fra brannen. Restbæreevne er beregnet til 15,1kN per meter linjelast.

Les om flere fordeler med Iso3 - Skumisolert trestender 

 

Se brannvurderinger fra SINTEF Norsk Brannlaboratorium for nærmere detaljer. Brannkonsulent må i et hvert tilfelle godkjenne den endelige utførelsen. 

Brannvurdering REI 30 og EI 60

Brannvurdering REI 60