Iso3 er en unik stender med kjerne av isolasjonsskum. Med bindingsverk av Iso3 unngår du varmetap fordi veggen blir fullstendig uten kuldebroer. Du oppnår en bedre U-verdi, samtidig som du kan bygge en slankere vegg.

Iso3 løser nye energikrav 

Ved å bytte ut eksisterende heltrestender med Iso3, blir u-verdien lavere. Overgang til Iso3 øker isolasjonseffekten tilsvarende 5-10cm økt isolasjon i en konvensjonell vegg. Du kan velge dimensjoner opp til 300mm, som gjør det enkelt å bygge passivhusvegger med få veggsjikt.

  • Det prisbelønte produktet eliminerer kuldebroer i vegger
  • 5cm slankere vegg tilsvarer ca 4 kvm ekstra gulvareal i et vanlig hus
  • Passivhusvegger i store bygg kan ofte bygges 10cm slankere enn med vanlig bindingsverk


Bygger du med Iso3, får du en varig energibesparende løsning, enten du følger dagens energikrav, eller om du skal bygge et passivhus!


Iso3 200 (47x200mm) kan oppnå en U-verdi på 0,18 W/m2K for ytterveggskonstruksjon med 20cm mineralull. Det gjør at man slipper omfordeling av varmetap. En slank passivhusvegg med Iso3 (250+48mm) kan oppnå en U-verdi på 0,12. Iso3 løser dermed både kravene i TEK 17 og passivhusstandarden med en slank og byggevennlig veggkonstruksjon. 


Iso3 er også klimariktig

CO2-utslippet fra materialene oppveies mer enn  innsparingen i varmetap når man sammenligner mot en konvensjonell vegg. Bidraget til lavere varmetap i bygg gir Iso3 både innsparing på strømregningen og lavere CO2-utslipp.

Les mer

 

Tynnere vegger og mindre varmetap

I filmen under er Iso3 brukt ved bygging av 27 leiligheter i Støperiet - et passivhus i Hokksund som er utført av tømrer Sigurd Flaget. 

Mer om Iso3

 

"Iso3 100" til rehabilitering

Iso3 100 er utviklet for å kunne etterisolere 70- og 80 tallshus. Stenderen er bygd opp av det høyisolerende skummet polyuretan, og en treflens. Stenderen kan monteres vertikalt på husets eksisterende stendere. Dette muliggjør rask montering og veggen blir automatisk fri for kuldebroer.

Oppbygning, dimensjon og lengde:

Skummet i Iso3 100 er det samme som i øvrige Iso3-dimensjoner (200/250/300mm). Dette har en lambdaverdi på 0,030 W/mK. Totalmålet på Iso3 100 er 47x98mm. Stenderen selges i 3meters lengder.

Forutsatt en opprinnelig isolert vegg på 98mm med isolasjonsklasse 37, vil en påforing med Iso3 100 kunne gi en totalvegg med U-verdi på 0,18 W/m2K (krav i TEK 17). Varmetapet vil mer enn halveres. Om utgangspunktet er 148mm veggtykkelse, vil u-verdien kunne reduseres til 0,15 W/m2K (passivhus).

Siden etterisoleringen gir en oppgradering til dagens standard, vil tiltaket bidra til at man kan nå forskriftskravet for varmetap for bygget. Dermed vil tiltaket også kunne gi 25% støtte fra Enova.

Andre anvendelser:

Iso3 100 kan også brukes til kuldebrofri påforing på betongvegger, og på taksperrer. I tillegg kan den brukes som innvendig påforing på Iso3 300-vegger for å få ekstremt lave varmetap.