Iso3 er en unik stender med kjerne av isolasjonsskum. Med bindingsverk av Iso3 unngår du varmetap fordi veggen blir fullstendig uten kuldebroer. Du oppnår en bedre U-verdi, samtidig som du kan bygge en slankere vegg.

Iso3 løser nye energikrav 

Ved å bytte ut eksisterende heltrestender med Iso3, blir u-verdien lavere. Overgang til Iso3 øker isolasjonseffekten tilsvarende 5-10cm økt isolasjon i en konvensjonell vegg. Du kan velge dimensjoner opp til 300mm, som gjør det enkelt å bygge passivhusvegger med få veggsjikt.

  • Det prisbelønte produktet eliminerer kuldebroer i vegger
  • 5cm slankere vegg tilsvarer ca 4 kvm ekstra gulvareal i et vanlig hus
  • Passivhusvegger i store bygg kan ofte bygges 10cm slankere enn med vanlig bindingsverk


Bygger du med Iso3, får du en varig energibesparende løsning, enten du følger dagens energikrav, eller om du skal bygge et passivhus!


Iso3 200 (47x200mm) kan oppnå en U-verdi på 0,18 W/m2K for ytterveggskonstruksjon med 20cm mineralull. Det gjør at man slipper omfordeling av varmetap. En slank passivhusvegg med Iso3 (250+48mm) kan oppnå en U-verdi på 0,12. Iso3 løser dermed både kravene i TEK 17 og passivhusstandarden med en slank og byggevennlig veggkonstruksjon. 


Iso3 er også klimariktig

CO2-utslippet fra materialene oppveies mer enn  innsparingen i varmetap når man sammenligner mot en konvensjonell vegg. Bidraget til lavere varmetap i bygg gir Iso3 både innsparing på strømregningen og lavere CO2-utslipp.

Les mer

 

Tynnere vegger og mindre varmetap

I filmen under er Iso3 brukt ved bygging av 27 leiligheter i Støperiet - et passivhus i Hokksund som er utført av tømrer Sigurd Flaget. 

Mer om Iso3