Moelvens byggesystem kan brukes til ulike leilighetstyper. Modulene kan settes sammen til ulike typer av leilighetsbygg, med tilpasset fasadeuttrykk. Boligkonseptet vårt er utviklet i samarbeid med arkitekter, eiendomsmeglere og byggherrer for å gi riktige gevinster. Sluttkundene får gjennomtenkte og rimelige boliger av høy kvalitet.

Våre referanseprosjekt

Fordeler med å bygge i modul

Checkbox Moelven.png   Kostnadseffektivt

Checkbox Moelven.png   Kort montasjetid

Checkbox Moelven.png   Miljøvennlig

Checkbox Moelven.png   Forutsigbare produksjonsforhold

Innendørs byggeprosess og kort byggeperiode

Innendørs byggeprosess, kildesortert byggeavfall, kort byggeperiode, bruk av byggematerialer i tre er faktorer som bidrar til at vår modulbaserte byggekonsept er fordelaktig i et miljøperspektiv.

Om leilighetene

Leilighetsbyggene bygges ved hjelp av moduler som har bredde fra 2,30 m til 3,98 m, med lengde på 12 m. Disse kan settes sammen til bygg på 2-5 etasjer.

Standarder:

  • 3-stavs eikeparkett på gulv i alle tørre rom (med parkettskjøt i modulskjøt i stue)
  • Fliser på baderomsgulv
  • Ferdigmalte flater på trefiberplater i alle tørre rom
  • Baderomsplater på bad
  • Kjøkkeninnredning med hvite fronter
  • Desentralisert balansert ventilasjonsanlegg
  • Badromsinnredning og speil med LED-belysning
  • LED-spot i nedsenket himling i gang og bad

All innredning leveres fra anerkjente skandinaviske leverandører.

Pris:

Industriell byggmetode, kort byggetid og god kvalitet gir utbygger god økonomisk kontroll, gunstig pris og forutsigbar gevinst. Ved å kontakte oss allerede i tomtekjøpsprosessen kan vi bistå med erfaringspriser slik at veien til beslutning om kjøp av tomt blir enklere.

Tomteutnyttelse:

Dersom tomta ennå ikke er regulert kan vi ved tidlig involvering i prosjektet hjelpe deg med innspill i en eventuell reguleringsprosess for å få optimal utnyttelse av tomt.

Er tomta allerede regulert bistår vi med skissering av løsninger for regulert utnyttelse av tomten.

Leveringstid:

Fra avrop til ferdig overlevert bygg estimerer vi ca 6 måneder på et bygg i størrelsesorden 20 leiligheter, 4 etasjer, p-kjeller og enkelt utomhusareal. Dette forutsetter at det foreligger godkjent rammetillatelse ved avropstidspunkt.

Prosjekterings- og søkeprosess:

Vi kan, om ønskelig, levere alt av gund- og miljøundersøkelser, samt all prosjektering frem til ferdig bygg. Herunder ARK, LARK og søkeprosess.

Leilighetene leveres som standard med vegghengt balkong på ca 10 kvm. Det kan også leveres prosjekttilpassede større balkonger. Disse vil da bli stolpet ned på terreng.

Balkongene leveres med galvanisert stålramme, med tremmegulv i cu-impregnert furu. De er tette, med oppsamling av vann og eget avløp.

Balkongene har glassrekkverk som standard.

Kan leveres i brennlakkert overflate.

Ved tettsittende balkonger leveres skillevegg mellom naboer i frostet glass.

Svalgangene har betongdekke med børstet overfalte og frittstående galvanisert stålbæring. Svalgangene leveres med glassrekkverk som standard, og glasstak over øverste etasje.

Rekkverk og bæring kan leveres i brennlakkert overflate.

Svalgangene kan leveres med utvidet bredde for å gi et mer privat område foran soverom og inngangsdør.

Leilighetsbyggene leveres som standard med trekledning på vegger. På vegger med krav om brannsikker kledning leveres det plater.

Byggets fasade og uttrykk kan tilpasses etter utbyggers ønske.

Heis og trappehus leveres i betong med betongtrapp og repos.

Rekkverk i trapp leveres i henhold til forskrift, og båreheis leveres i henhold til forskrift.

Rømningstrapp leveres som spiraltrapp i galvanisert stål.

Dersom du som utbygger ønsker bistand til tegning,  prosjektering og søkeprosess er vi behjelpelig med det. 

Vi har utviklet en parkeringskjeller som er tilpasset vårt modulkonsept. Denne dimensjoneres og leveres i samsvar med gjeldende parkeringsbestemmelser.

Overflater:

Alle vegger levers som støvbundet, hvite. Alle kjøre- og parkeringsarealer leveres som drensasfalt. Dersom grundforhold tilsier at derensasfalt ikke kan leveres; leveres kjøre- og parkeringsdekket som betong i henhold til prosjektering. Alle parkeringsplasser er ferdig oppmerket.

Boder:

Parkeringskjelleren kan leveres med boder.

Teknisk rom:

Parkeringskjeller leveres med teknisk rom.

Boder leveres enten i p-kjeller i form av standardiserte bodløsninger med åpne nettingvegger. Eller kan leveres på terreng som frittstående enheter.

Alle grunn- og terrengarbeider, samt fundamentering kan leveres i henhold til prosjekteringsgrunnlag.

Utvendige tilførsler (VA, EL osv) utføres i samsvar med prosjekteringsgrunnlag av godkjente aktører.

Tilførsel av fjernvarme forutsettes levert av fjernvarmeleverandøren.

Utomhusarbeider utføres i henhold til utomhusplan utarbeidet av landskapsarkitekt.

Kjøper av leilighet har mulighet til å endre standard på leiligheten ved å f.eks. velge andre typer gulv, veggoverflater eller innredninger.

Om utbygger ønsker det kan vi ivareta tilvalgsprosess mot sluttbruker gjennom godt etablerte og smidige løsninger.

Om du har behov for å melde inn feil eller mangler ved din leilighet, kan du registrere din reklamasjon her.

Oppnå best mulig tomteutnyttelse

Andre boligtyper som kan kombineres med flermannsbolig for best mulig tomteutnyttelse.