Om du har behov for å melde inn feil eller mangler ved din leilighet så sender du oss en mail.

Send til: ettermarkedbolig@moelven.no

Oppgi: 

  • Fullt navn
  • Leilighetsprosjekt
  • Adresse
  • Leilighetsnummer
  • Telefonnummer