Konsernstyret har sju medlemmer som velges av Bedriftsforsamlingen, hvorav to velges av og blant de ansatte.

Olav Fjell
Styreleder
Telefon: +47 97579305
E-post: olav.fjell@fjellvit.no

Trond Stangeby
Styrets nestleder

Elisabeth Krokeide
Styremedlem

Asbjørn Bjørnstad
Styremedlem

Ingvild Storås
Styremedlem

Martin Fauchald
Styremedlem

Lars Håkan Karlsson
Styremedlem

Iver Melby
Fast møtende, 1. ansattvalgte varamedlem

Terje Johansen
1. varamedlem

Ingrid Therese Tjøsvold
2. varamedlem

Jan Peter Olsson
2. ansattvalgte varamedlem

Ole Magnus Vinna
3. ansattvalgte varamedlem

Keijo Wedin
4. ansattvalgte varamedlem