I henhold til selskapets vedtekter skal selskapet ha en bedriftsforsamling på tolv medlemmer. Generalforsamlingen velger åtte medlemmer og åtte personlige varamedlemmer for disse medlemmer. Fire medlemmer og personlige varamedlemmer velges av de ansatte.

Aksjonærvalgte medlemmer (valgt på generalforsamlingen 25. april 2018):

Rolf Th. Holm, bedriftsforsamlingens leder
Tel: +47 92 22 25 43
E-post: rth@lillestromdelta.no
Varamedlem: Per Olav Løken
- representanter for Glommen Skog SA

Thor Svegården, bedriftsforsamlingens nestleder 
Varamedlem: Leif Henning Asla
- representanter for Eidsiva Vekst AS

Terje Uggen  
Varamedlem: Steffen Skolseg
- representanter for Mjøsen Skog SA 

John Arne Ulvan 
Varamedlem: Jan Kollsgård
- representanter for Felleskjøpet Agri SA  

Olav A. Veum 
Varamedlem: Anders Roger Øynes
- representanter for  AT Skog SA  

Gudbrand Gulsvik
Varamedlem: Tor Henrik Kristiansen
- representanter for Viken Skog SA

Ole Theodor Holth
Varamedlem: Gudmund Nordtun
- representanter for Glommen Skog SA

Maren Kyllingstad 
Varamedlem: Anne Nysæther Sagstuen
- representanter for Eidsiva Vekst AS 


Ansattvalgte medlemmer:

Jonas Andersson

Trond Sønes
Varamedlem: Ole Helge Laag

Ann-Christine Löfborg
Varamedlem: Ove Gunnarsson

Jon Inge Lorentsen
Varamedlem: Leif Bjarne Undem