"Det var viktig for meg å få jobbe sentralt i verdikjeden, noe jeg får muligheten til hos Moelven Virke" Hallvard Olden

Navn: Hallvard Olden 
Utdanning og utdanningsinstitusjon: Bachelorgrad i utmarksforvaltning, Bachelorgrad i skogbruk, Mastergrad i skogfag, Forstkandidat. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Arbeidsplass: Moelven Virke AS 

I år søker vi også traineer med markedsorientert utdannelse og skogsutdannelse på bachelor- eller masternivå.

Hvorfor valgte du å søke Moelvens traineeprogram? 

Det var viktig for meg å få jobbe sentralt i verdikjeden, noe jeg får hos Moelven Virke. Det oppleves også bra å få jobbe med en fornybar og bærekraftig ressurs.

Hva er det mest spennende du har jobbet med?

Her vil jeg ikke peke på en konkret oppgave eller prosjekt, men heller løfte helheten. Det er variasjonen som har vært det mest spennende for meg. Å få løse oppgaver sammen med kompetente kollegaer i et resultatorientert miljø gjør det enda bedre. Jeg har fått nye utfordringer hele veien og det har ikke gått en dag hvor jeg ikke har lært noe nytt. 

Hva gjør deg stolt over å jobbe i Moelven?

Å få jobbe i en industri som har en klar og tydelig strategi fremover, der man satser på bærekraft, mennesker og lønnsomhet. Jeg opplever også at det finnes en vilje til å dele kunnskap med andre kollegaer.

FAQ om Moelvens traineeprogram

Hvis du har utdannelse på Bachelor eller teknisk fagskolenivå, er nyutdannet (maks to år siden endt utdanning) og synes at en traineestilling høres spennende ut, kan du søke vårt traineeprogram. 

I år søker vi også traineer med markedsorientert utdannelse og skogsutdannelse på bachelor- eller masternivå.

Våre nåværende traineer har utdannelse innenfor bygg, maskin, design og industriell økonomi, men også andre utdanninger kan være relevante. 

Lønnen er lik for alle traineer og er konkurransedyktig i bransjen. Du taper ikke økonomisk på å være trainee sammenliget med en vanlig jobb i Moelven som nyutdannet.

Dine arbeidsoppgaver vil være skreddersydd, tilpasset din utdanning og erfaring. Felles for alle traineestillinger er at de skal være i de operative delerne av Moelven. Vårt traineeprogram er satt sammen for å gi deg en rask innføring i hele Moelvens verdikjede, i den bransjen du tilhører og i den jobben du skal utføre. Du vil jobbe sammen med et operativt team og du vil ha personer som er dedikert til å bidra til din opplæring og faglige utvikling rundt deg.

Vi har ikke et bestemt antall plasser, våre enheters behov vil styre antallet fra år til år. Vårt mål er 8-12 traineer per kull, jevnt fordelt mellom Norge og Sverige.

I Moelven har vi totalt 37 produksjonsselskaper med 46 produksjonsenheter i Norge og Sverige. Vi har også selgere i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia. Tyskland, Kina, Nederland, Polen, Japan og Korea. Våre traineeplasser fordeles i første omgang mellom selskapene våre i Norge og i Sverige.

Hvor du får traineeplass kommer an på behovene i våre selskap det året du søker. For at du skal få en bred kunnskap jobber vi alltid for muligheten for å fordele dine 18 måneder mellom to ulike selskaper.

Kompetanseprogrammet gir deg kunnskap om alle deler i Moelvens verdikjede, fra skog til verdens høyeste trehus. Samtidig bygger du nettverk i traineegruppen og med Moelvens medarbeidere som underviser i kompetanseprogrammet. Innholdet i kompetanseprogrammet utvikles etter behov, som trainee har du påvirkningskraft gjenom deltakelse, evaluering og utvikling.

Spill av

Som trainee i Moelven får du jobbe med bærekraftige produkter som skaper gode rom. Dette er ett av svært få traineeprogram i Skandinavia som retter seg mot teknisk fagskole-kandidater og ingeniører med bachelorgrad. Her får du muligheten til å utvikle operasjonell spisskompetanse i to ulike Moelven-selskaper over en periode på 18 måneder.