"Jeg opplever at man får rom til å komme med egne forslag og forme deler av rollen slik man ønsker. Alt jeg skal gjøre er ikke nedskrevet i en instruks, og det passer meg veldig godt. "

Utdanning og utdanningsinstitusjon: Bachelor i ingeniørfag fornybar energi. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Arbeidsplass i traineeperioden: Moelven Våler AS

I år søker vi også traineer med markedsorientert utdannelse og skogsutdannelse på bachelor- eller masternivå.

Hvordan får du brukt utdanningen din i jobben hos Moelven? 

Jeg har faktisk hatt mer nytte av utdanningen enn jeg trodde i begynnelsen. Delvis fordi vi nå jobber med prosjektene vi snakket om når jeg begynte, for eksempel en energikartlegging som jeg har vært med på. Jeg opplever også at man får rom til å komme med egne forslag og forme deler av rollen slik man ønsker. Alt jeg skal gjøre er ikke nedskrevet i en instruks, og det passer meg veldig godt. 

Hva gjør det stolt over å jobbe i Moelven?

Iblant når jeg ser broer eller hus som bygger på Moelvens produkter og kunnskap blir jeg litt ekstra stolt, fordi jeg vet at jeg har vært en del av produksjonen. 

Hvordan fungerer det å være trainee når man ikke kan ses på grunn av pandemien? 

Det daglige arbeidet skjer ute på de ulike arbeidsplassene, så det er en relativt liten del av programmet som innebærer treff med traineekollegaene. Jeg synes vi har løst dette godt med ulike digitale løsninger.

FAQ om Moelvens traineeprogram

Hvis du har utdannelse på Bachelor eller teknisk fagskolenivå, er nyutdannet (maks to år siden endt utdanning) og synes at en traineestilling høres spennende ut, kan du søke vårt traineeprogram. 

I år søker vi også traineer med markedsorientert utdannelse og skogsutdannelse på bachelor- eller masternivå.

Våre nåværende traineer har utdannelse innenfor bygg, maskin, design og industriell økonomi, men også andre utdanninger kan være relevante. 

Lønnen er lik for alle traineer og er konkurransedyktig i bransjen. Du taper ikke økonomisk på å være trainee sammenliget med en vanlig jobb i Moelven som nyutdannet.

Dine arbeidsoppgaver vil være skreddersydd, tilpasset din utdanning og erfaring. Felles for alle traineestillinger er at de skal være i de operative delerne av Moelven. Vårt traineeprogram er satt sammen for å gi deg en rask innføring i hele Moelvens verdikjede, i den bransjen du tilhører og i den jobben du skal utføre. Du vil jobbe sammen med et operativt team og du vil ha personer som er dedikert til å bidra til din opplæring og faglige utvikling rundt deg.

Vi har ikke et bestemt antall plasser, våre enheters behov vil styre antallet fra år til år. Vårt mål er 8-12 traineer per kull, jevnt fordelt mellom Norge og Sverige.

I Moelven har vi totalt 37 produksjonsselskaper med 46 produksjonsenheter i Norge og Sverige. Vi har også selgere i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia. Tyskland, Kina, Nederland, Polen, Japan og Korea. Våre traineeplasser fordeles i første omgang mellom selskapene våre i Norge og i Sverige.

Hvor du får traineeplass kommer an på behovene i våre selskap det året du søker. For at du skal få en bred kunnskap jobber vi alltid for muligheten for å fordele dine 18 måneder mellom to ulike selskaper.

Kompetanseprogrammet gir deg kunnskap om alle deler i Moelvens verdikjede, fra skog til verdens høyeste trehus. Samtidig bygger du nettverk i traineegruppen og med Moelvens medarbeidere som underviser i kompetanseprogrammet. Innholdet i kompetanseprogrammet utvikles etter behov, som trainee har du påvirkningskraft gjenom deltakelse, evaluering og utvikling.

Spill av

Som trainee i Moelven får du jobbe med bærekraftige produkter som skaper gode rom. Dette er ett av svært få traineeprogram i Skandinavia som retter seg mot teknisk fagskole-kandidater og ingeniører med bachelorgrad. Her får du muligheten til å utvikle operasjonell spisskompetanse i to ulike Moelven-selskaper over en periode på 18 måneder.