"I min første stilling fikk jeg være ute i fabrik. Å følge prosessen på nært hold ga meg et unikt innblikk i produksjonen. Senere har jeg fått jobbe med blant annet Svanemerking."

Navn: Matilda Karlsson
Utdanning og utdanningsinstitusjon: Högskoleingenjörsexamen i byggteknik med inriktning husbyggnad, Karlstads universitet
Arbeidsplasser: Moelven Byggmodul AB, der hun fikk fast stilling allerede etter ni måneder som trainee.

I år søker vi også traineer med markedsorientert utdannelse og skogsutdannelse på bachelor- eller masternivå.

Hvorfor valgte du å søke Moelvens traineeprogram? 

For meg var Moelven et kjent konsern ettersom det finnes et lokalt selskap der jeg kommer fra. Jeg opplevde raskt at Moelven kunne passe meg godt. Muligheten til å få tid og støtte til å finne sin plass og utvikles i eget tempo, i kombinasjon med at Moelven jobber med et bærekraftig materiale gjorde at dette kjentes som et riktig valg. 

Hvordan opplevde du søknadsprosessen?

Den var veldig smidig! Jeg fylte inn den digitale søknaden og ble invitert til en hel dag med intervjuer og oppgaver. Dagen etter ble jeg oppringt med tilbud om en plass i programmet. Det kan jo variere litt hvor raskt man får svar, men i mitt tilfelle gikk det veldig raskt. 

Hva er det mest spennende du har fått gjøre?   

I min første stilling fikk jeg være ute i fabrik. Å følge prosessen på nært hold ga meg et unikt innblikk i produksjonen. Senere har jeg fått jobbe med blant annet Svanemerking, som har vært veldig interessant og viktig. Jeg fikk stort spillerom i oppgaven og fikk virkelig være med og utvikle det.

Hvor er du og de andre traineene plassert? 

Jeg jobber i Kil, men er ute på våre prosjektlokasjoner ca 2 ganger i uka. Som trainee i Moelven kan man få plass på ulike steder. Jeg har for eksempel en traineekollega som jobber i Torsby, en i Säffle og en som er på Moelven Skog som jobber mye ute i skogene rundt Örebro. Også har jeg selvfølgelig noen norske traineekollegaer!

FAQ om Moelvens traineeprogram

Hvis du har utdannelse på Bachelor eller teknisk fagskolenivå, er nyutdannet (maks to år siden endt utdanning) og synes at en traineestilling høres spennende ut, kan du søke vårt traineeprogram. 

I år søker vi også traineer med markedsorientert utdannelse og skogsutdannelse på bachelor- eller masternivå.

Våre nåværende traineer har utdannelse innenfor bygg, maskin, design og industriell økonomi, men også andre utdanninger kan være relevante. 

Lønnen er lik for alle traineer og er konkurransedyktig i bransjen. Du taper ikke økonomisk på å være trainee sammenliget med en vanlig jobb i Moelven som nyutdannet.

Dine arbeidsoppgaver vil være skreddersydd, tilpasset din utdanning og erfaring. Felles for alle traineestillinger er at de skal være i de operative delerne av Moelven. Vårt traineeprogram er satt sammen for å gi deg en rask innføring i hele Moelvens verdikjede, i den bransjen du tilhører og i den jobben du skal utføre. Du vil jobbe sammen med et operativt team og du vil ha personer som er dedikert til å bidra til din opplæring og faglige utvikling rundt deg.

Vi har ikke et bestemt antall plasser, våre enheters behov vil styre antallet fra år til år. Vårt mål er 8-12 traineer per kull, jevnt fordelt mellom Norge og Sverige.

I Moelven har vi totalt 37 produksjonsselskaper med 46 produksjonsenheter i Norge og Sverige. Vi har også selgere i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia. Tyskland, Kina, Nederland, Polen, Japan og Korea. Våre traineeplasser fordeles i første omgang mellom selskapene våre i Norge og i Sverige.

Hvor du får traineeplass kommer an på behovene i våre selskap det året du søker. For at du skal få en bred kunnskap jobber vi alltid for muligheten for å fordele dine 18 måneder mellom to ulike selskaper.

Kompetanseprogrammet gir deg kunnskap om alle deler i Moelvens verdikjede, fra skog til verdens høyeste trehus. Samtidig bygger du nettverk i traineegruppen og med Moelvens medarbeidere som underviser i kompetanseprogrammet. Innholdet i kompetanseprogrammet utvikles etter behov, som trainee har du påvirkningskraft gjenom deltakelse, evaluering og utvikling.

Spill av

Som trainee i Moelven får du jobbe med bærekraftige produkter som skaper gode rom. Dette er ett av svært få traineeprogram i Skandinavia som retter seg mot teknisk fagskole-kandidater og ingeniører med bachelorgrad. Her får du muligheten til å utvikle operasjonell spisskompetanse i to ulike Moelven-selskaper over en periode på 18 måneder.