"Jeg opplevde Moelven som et konsern med både bærekraftsfokus og spennende fremtidsvisjoner. Jeg oppdaget raskt at det også var en trivelig bedriftskultur man tok del av.”

Navn: Erik Hernvall Jonsson
Utdanning og utdanningsinstitusjon: Högskoleingenjörsexamen i maskinteknikhögskoleingenjörsexamen i maskinteknik. Karlstads universitet.
Arbeidsplass: Moelven Wood AB

I år søker vi også traineer med markedsorientert utdannelse og skogsutdannelse på bachelor- eller masternivå.

Hva kan man få jobb med som trainee i Moelven?

Jeg jobber som forbedringsansvarlig der jeg leter etter både små og store forbedringer sammen med forbedringsgruppene. Målet er å jobbe for økt sikkerhet, produktivitet og kvalitet.

Mer konkret har jeg blant annet vært med og utviklet den økte bruken av kamerasystemer for prosessovervåkning, som skal kunne redusere reisebehovet. I Moelven Wood AB finnes flere desentraliserte selskap der man ikke har alle ressurser lokalt, og derfor har jeg vært med og sett på hvordan vi skal kunne prioritere ressursene for å jobbe så effektivt som mulig. Jeg var også med i CE-merkingen av et anlegg der jeg blant annet tok frem rutiner og arbeidsbeskrivelser. 

Hva gjør deg stolt over å jobbe i Moelven?

Moelven er i forkant av utviklingen i bransjen. Vi har satsinger som Det digitale sagverket, er med på utvikling av vindkraftverk i tre og i min divisjon tar vi frem nye byggeprodukter som sørger for at man i Skandinavia kan bygge en bærekraftig framtid i tre - det gjør meg stolt!

Hvordan ser du på dine karrieremuligheter i Moelven?

Jeg ser at det finnes store karrieremuligheter i Moelven. Selskapet jeg jobber i nå er i en spennende fase, så jeg tror det er gode muligheter til å utvikles her.

FAQ om Moelvens traineeprogram

Hvis du har utdannelse på Bachelor eller teknisk fagskolenivå, er nyutdannet (maks to år siden endt utdanning) og synes at en traineestilling høres spennende ut, kan du søke vårt traineeprogram. 

I år søker vi også traineer med markedsorientert utdannelse og skogsutdannelse på bachelor- eller masternivå.

Våre nåværende traineer har utdannelse innenfor bygg, maskin, design og industriell økonomi, men også andre utdanninger kan være relevante. 

Lønnen er lik for alle traineer og er konkurransedyktig i bransjen. Du taper ikke økonomisk på å være trainee sammenliget med en vanlig jobb i Moelven som nyutdannet.

Dine arbeidsoppgaver vil være skreddersydd, tilpasset din utdanning og erfaring. Felles for alle traineestillinger er at de skal være i de operative delerne av Moelven. Vårt traineeprogram er satt sammen for å gi deg en rask innføring i hele Moelvens verdikjede, i den bransjen du tilhører og i den jobben du skal utføre. Du vil jobbe sammen med et operativt team og du vil ha personer som er dedikert til å bidra til din opplæring og faglige utvikling rundt deg.

Vi har ikke et bestemt antall plasser, våre enheters behov vil styre antallet fra år til år. Vårt mål er 8-12 traineer per kull, jevnt fordelt mellom Norge og Sverige.

I Moelven har vi totalt 37 produksjonsselskaper med 46 produksjonsenheter i Norge og Sverige. Vi har også selgere i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia. Tyskland, Kina, Nederland, Polen, Japan og Korea. Våre traineeplasser fordeles i første omgang mellom selskapene våre i Norge og i Sverige.

Hvor du får traineeplass kommer an på behovene i våre selskap det året du søker. For at du skal få en bred kunnskap jobber vi alltid for muligheten for å fordele dine 18 måneder mellom to ulike selskaper.

Kompetanseprogrammet gir deg kunnskap om alle deler i Moelvens verdikjede, fra skog til verdens høyeste trehus. Samtidig bygger du nettverk i traineegruppen og med Moelvens medarbeidere som underviser i kompetanseprogrammet. Innholdet i kompetanseprogrammet utvikles etter behov, som trainee har du påvirkningskraft gjenom deltakelse, evaluering og utvikling.

Spill av

Som trainee i Moelven får du jobbe med bærekraftige produkter som skaper gode rom. Dette er ett av svært få traineeprogram i Skandinavia som retter seg mot teknisk fagskole-kandidater og ingeniører med bachelorgrad. Her får du muligheten til å utvikle operasjonell spisskompetanse i to ulike Moelven-selskaper over en periode på 18 måneder.