Moelven Multi3 AS produserer Iso3 - som løser nye energikrav på en meget enkel måte! Ved å bytte ut eksisterende heltrestender med Iso3 med kjerne av isolasjonsskum, blir u-verdien lavere.

Overgang til Iso3 øker isolasjonseffekten tilsvarende 5-10cm økt isolasjon i en konvensjonell vegg. Og du kan velge dimensjoner opp til 300mm, som gjør det enkelt å bygge passivhusvegger med få veggsjikt og med fornuftig tykkelse. 

Det prisbelønte produktet eliminerer kuldebroer i vegger. 5cm slankere vegg tilsvarer ca 4 kvm ekstra gulvareal i et vanlig hus! Passivhusvegger i store bygg kan ofte bygges 10cm slankere enn med vanlig bindingsverk. 

Bygger du med Iso3, får du en varig energibesparende løsning, enten du følger dagens energikrav, eller om du skal bygge et passivhus. 

Iso3 er også klimariktig

CO2-utslippet fra materialene oppveies mer enn  innsparingen i varmetap når man sammenligner mot en konvensjonell vegg. Bidraget til lavere varmetap i bygg gir Iso3 både innsparing på strømregningen og lavere CO2-utslipp.

Les mer