Rekkehus

Med standardiserte løsninger, samt rask og kontrollert innendørs produksjon, leverer vi ditt rekkehus til en konkurransedyktig og forutsigbar kostnad. Rekkehusene leveres som montert byggesett, underentreprise eller totalentreprise.

Kort leveringstid: 16 - 18 uker

Fra avrop til ferdig overlevert bygg estimerer vi ca 16 – 18 uker.

Dette inkluderer prosjektering, bestilling og levering av byggevarer, grave- og fundamenteringsarbeider, montasje og ferdigstillelse av bygget.  

Dette forutsetter at IG foreligger.

 

Beskrivelse av rekkehusene

Leilighetene bygges ved hjelp av moduler som settes sammen til skalerbare boligløsninger.

Standarder:

  • 3-stavs eikeparkett på gulv i alle tørre rom (med parkettskjøt i modulskjøt i stue)
  • Fliser på baderomsgulv
  • Ferdigmalte flater på trefiberplater i alle tørre rom
  • Baderomsplater på bad
  • Kjøkkeninnredning med hvite fronter
  • Desentralisert, balansert ventilasjonsanlegg
  • Baderomsinnredning og speil med LED-beslysning
  • LED-spot i nedsenket himling i gang og bad

All innredning leveres fra anerkjente skandinaviske leverandører.

Entreprenører har anledning til å velge andre standarder.

Se romskjema  og standardbeskrivelse

Inngangsparti

Inngangsparti leveres med overbygd tak. 

 

Takterrasse

Takterrasse leveres som standard med tremmegulv og glassrekkverk.

 

Terrasse på bakkeplan

Terrasse kan leveres med ca 10 kvm betongheller.

 

Bygget leveres som standard med trekledning. Brannklassifisert, der det er krav om det. 

Byggets fasade og uttrykk kan tilpasses etter utbyggers ønske.

Boder leveres i henhold til tegning og carporter/garasjer kan leveres i henhold til egne teninger.

 

×

 

Beskrivelse av våre tjenester

Er tomten allerede regulert bistår vi med skissering av løsninger for regulert utnyttelse av tomten.

Dersom tomten ennå ikke er regulert kan vi ved tidlig involvering i prosjektet hjelpe deg med innspill i en eventuell reguleringsprosess for å få optimal utnyttelse av tomten.

Vi kan, om ønskelig, levere alt av grunn- og miljøundersøkelser, samt all prosjektering frem til ferdig bygg. Herunder ARK, LARK og søkeprosess.

Alle grunn- og terrengarbeider, samt fundamentering kan levers i henhold til prosjekteringsgrunnlag.

Utvendige tilførsler (VA, EL osv) kan leveres, og vil da bli utført i samsvar med prosjekteringsgrunnlag av godkjente aktører. 
Tilførsel av fjernvarme forutsettes levert av fjernvarmeleverandøren.

Utomhusarbeider kan leveres, og vil bli utført i henhold til utomhusplan utarbeidet av landskapsarkitekt.

Bistand i tilvalgsprosess

Kjøper av leilighet har mulighet til å endre standard på leiligheten ved å f.eks. velge andre typer gulv, veggoverflater eller innredninger.

Om utbygger ønsker det kan vi ivareta tilvalgsprosess mot sluttbruker gjennom godt etablerte og smidige løsninger.

 

Salgsmateriell for prospekt

Vi kan levere tegninger- og 3D- illustrasjoner, beskrivelser og romskjema til bruk i prospekt.

 

Ettermarkedstjenester

Vi har ettermarkedsavdeling som håndterer eventuelle feil og mangler.

 

Oppnå best mulig tomteutnyttelse

Andre boligtyper som kan kombineres med rekkehus for best mulig tomteutnyttelse: 

For informasjon om pris og løsning, kontakt:

Geir Thomassen Salgs og markedssjef Moelven ByggModul Hjellum AS +4791162315
Jahr, Thomas
Thomas Jahr Salgssjef Moelven ByggModul Hjellum AS +4792251854

Fleksible og smarte løsninger som gir best mulig tomteutnyttelse

Kort leveringstid gir kortere kapitalbinding og økt omløpshastighet

Industriell, standardisert og automatisert byggemetode gir konkurransedyktig og forutsigbar kostnad

Innendørs byggeprosess og kort byggeperiode

Innendørs byggeprosess, kildesortert byggeavfall, kort transportavstand, kort byggeperiode, bruk av byggematerialer i tre er faktorer som bidrar til at vår modulbaserte byggekonsept er fordelaktig i et miljøperspektiv.

Rekkehus

For informasjon om pris og løsning, kontakt:

Geir Thomassen Salgs og markedssjef Moelven ByggModul Hjellum AS +4791162315
Jahr, Thomas
Thomas Jahr Salgssjef Moelven ByggModul Hjellum AS +4792251854

Fleksible og smarte løsninger som gir best mulig tomteutnyttelse

Kort leveringstid gir kortere kapitalbinding og økt omløpshastighet

Industriell, standardisert og automatisert byggemetode gir konkurransedyktig og forutsigbar kostnad

Innendørs byggeprosess og kort byggeperiode

Innendørs byggeprosess, kildesortert byggeavfall, kort transportavstand, kort byggeperiode, bruk av byggematerialer i tre er faktorer som bidrar til at vår modulbaserte byggekonsept er fordelaktig i et miljøperspektiv.

Bærekraftige materialer og prosesser

Innendørs byggeprosess og kort byggeperiode

Innendørs byggeprosess, kildesortert byggeavfall, kort transportavstand, kort byggeperiode, bruk av byggematerialer i tre er faktorer som bidrar til at vår modulbaserte byggekonsept er fordelaktig i et miljøperspektiv.