For at Moelven og materialene vi produserer skal være klimapositive jobber vi kontinuerlig for å redusere CO2-utslipp, effektivisere energibruken i produksjonen og å optimalisere råstoffanvendelsen. Jo høyere andel av vår produksjon som blir til produkter som inngår i varige bygg og konstruksjoner, jo mer CO2 bidrar vi til å holde ute av atmosfæren.

Moelvens policy

  • Moelven skal jobbe aktivt for å redusere sitt klima- og miljøavtrykk.
  • Miljøpåvirkningen fra transport skal minimeres gjennom samordning, optimering og koordinering av vareflyt. Miljø skal vurderes i valg av transportmetode og konsernets gjeldende målsettinger knyttet til miljøstandard skal hensyntas ved valg av samarbeidspartnere.
  • Moelven skal ha en god forståelse for sin rolle i karbonkretsløpet og bevise at vi og våre produkter er klimapositive.
  • Moelven skal delta aktivt i den teknologiske og markedsmessige utviklingen av bioenergisektoren, samt utrede alternative energikilder på de anlegg som benytter fossilt brensel for oppvarming.
  • Moelvens produkter skal ha miljøvurderinger og sertifiseringer som tilfredsstiller kundenes og markedets behov.

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft