Fire av FNs bærekraftsmål er utgangspunktet for Moelvens bærekraftsrapport. Dette setter vårt bærekraftsarbeid i et internasjonalt perspektiv, og våre mål skal bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Bærekraftsmålene våre reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. De fire utvalgte områdene er valgt ut på bakgrunn av at disse kan bli påvirket både positivt og negativt gjennom vår virksomhet.

Målene bidrar til at vårt arbeid med bærekraft får en tydelig retning i en global kontekst.

Moelvens bærekraftsmål i et FN-perspektiv