Statens vegvesen har gjennomført et forskningsprosjekt hvor de har konsekvensutredet mulighetene for å bygge en ny Mjøsbru i tre, betong eller stål. En ny mjøsbru i tre vil være et bærekraftig alternativ.

Ny mjøsbru i tre vil gi miljøgevinst 

Besparelser ved å bygge Mjøsbrua i tre

Det er også beregnet at ved å bygge Mjøsbrua i tre kan man spare miljøet for et utslipp på ca. 23 500 tonn CO2, sammenlignet med alternativene. Dette betyr at med dagens trafikk, vil bilene kunne kjøre «CO2-nøytralt» over Mjøsbrua i 25 år dersom brua bygges i tre i stedet for i betong (antatt utslipp CO2 125 g/km pr bil). 

En ny Mjøsbru i tre er derfor et godt eksempel på Moelven sine klimasmarte produkter, som utnytter alle de gode egenskapene i treet i samspill med andre materialer.

 

Det er teknisk, økonomisk, estetisk og arkitektonisk fullt ut forsvarlig å bygge den nye Mjøsbrua i tre

Rapportens konklusjon