At kyrne skal ha det bra var utgangspunktet da Tommy Gustafsson og hans familie skulle bygge nytt fjøs.

Fjøset på familien Gustafssons gård i Fröåkra i Västergötland minner lite om fjøsene vi er vant til å se i Sverige. De reiste nemlig utenlands, til Canada og Finland, for å hente inspirasjon til designen.
  – Vi ville ha tre, og vi ville ikke ha stolper i fjøset. Løsningen ble limtrebuer som vi hadde sett i Finland, sier Tommy Gustafsson som altså gikk grundig til verks da han skulle finne ut hvordan det nye fjøset skulle se ut.
  Langsiktighet er et nøkkelord. Melkebonden Gustavsson er fjerde generasjon i familien som driver gården, og det gjenspeiles i familiegårdens historie at betydelige investeringer er slike som er gode på lang sikt. I dette perspektivet blir det aller viktigst at kyrne har det bra.
  – De skal trives og ha plass slik at de ikke må stå så tett og krangle for å komme fram til fôrbrettet. Hvis kyrne har det bra, så takker de oss ved å være friske og levere melk av høy kvalitet, sier Tommy Gustafsson.

 

De store gårdene satser på å drive landbruk i industriell skala. Derfor bygges det større anlegg med muligheter for robotisering.

Prosjektleder Fredrik Ingmarsson

 

MANGE LEVERANSER TIL GÅRDSBRUK. Moelven Töreboda AB, som er en av Europas fremste produsenter av limtre, har levert de såkalte C-takstolene til familien Gustafssons gård i Fröåkra i Västergötland.

  – Utfordringen har vært at det handler om store elementer og at det er viktig å tilpasse dem til fundamentet og at alle innfestinger kommer på nøyaktig riktig sted, forteller Fredrik Ingmarsson som er prosjektleder i Moelven Töreboda.
  Han forteller at bedriften jevnlig har leveranser til gårdsbruk rundt om i landet:
  – Landbruket i Sverige er under omstrukturering. De store gårdene satser på å drive landbruk i industriell skala. Derfor bygges det større anlegg med muligheter for robotisering, som ikke får plass i eldre bygninger. Men fremdeles er tradisjonelle konstruksjoner med stolper vanligst. Den løsningen som er valgt i dette tilfellet er relativt uvanlig, sier han.
  – Den store fordelen er at du får stor spennvidde og en stor åpen flate som kan møbleres uten at du må ta hensyn til stolper. Men intet fjøs er det andre likt. Hvert bygg er et unikt prosjekt med sine spesielle forutsetninger, påpeker Fredrik Ingmarsson.

 

Den store fordelen er at du får stor spennvidde og en stor åpen flate som kan møbleres uten at du må ta hensyn til stolper.

Prosjektleder i Moelven Töreboda, Fredrik Ingmarsson
 

LYST OG LUFTIG. For limtrefabrikken i Töreboda er en leveranse av takstoler til jordbruket en prosess som i normale tilfeller tar mellom sju og åtte uker fra bestilling. Tegningsgrunnlaget som brukes varierer fra tilfelle til tilfelle – fra enkle håndskisser til detaljerte tegninger. Limtrebjelken dimensjoneres og tegnes av Moelvens teknikere og etter godkjenning fra kunden kjøres produksjonen i gang.
  Fjøset i Fröåkra har ikke bare godt dimensjonert plass for kyrne. Det er også lysere enn de fleste fjøs. Langsidene består av gardiner i et plastmateriale som slipper inn mye lys og som også kan åpnes.
  – Ja, det er mye luft og høyt under taket, kommenterer Tommy Gustafsson. Langsidene holder vi åpne om sommeren. Det slipper inn mye frisk luft. Om vinteren blir det litt kjøligere, selv når de ikke er åpne. Men vi har isolert taket godt og kyrne produserer mye varme selv. Det gir en fornuftig temperatur i fjøset.
  Peter Larm er deleier i entreprenørselskapet Novab som satte opp bygget og som har et sterkt fokus på denne typen bygninger.
  – Det er et litt annerledes bygg, men byggteknisk er den ikke spesielt komplisert, sier han.

UTSTILLINGSVINDU. Fjøset har fått stor oppmerksomhet i bransjen, og Tommy Gustafsson forteller at det er blitt et slags visningsfjøs. Det blir mange studiebesøk på gården, og det er ikke bare fordi fjøset skiller seg arkitektonisk fra det aller meste i landet. Det finnes også andre ting å se på:

 – Det er større flater enn vanlig i et fjøs, og det har kostet litt mer. Men vi synes det både er viktig å fokusere på kyrnes komfort og på å utnytte moderne teknikk. Vi har for eksempel melkeroboter og roboter til rengjøring. Det er en stor framtidsinvestering, sier Tommy Gustafsson.