Større andel sertifiserte skogseiere og kursing for mer skånsom avvirkning. Det er to satsningsområder som Moelven Skog har satset på for å forsterke Moelven bærekraftsarbeidet - og hele verdikjeden, fra planter til panelvegger.

For at skogbruket skal generere så mye klimanytte som mulig kreves det en plan for å gjøre det på en bærekraftig måte og med en målsetning om å etterlate seg så små spor i naturen som mulig.

- Vi skal være mer enn en råvarekjøper. Det er vi gjennom å støtte den private skogeieren i hvordan de forvalter sin skog best mulig, både når det gjelder hvor mye tømmer de får ut av sin skog og at måten de forvalter skogen sin på er skånsom for både dyr, natur og klima, sier Kjell-Åke Åslund fra Moelven Skog, som er ansvarlig for arbeidet med sertifisering og kursing i mer skånsom avvirkning.

På vei mot 70 prosent

Et tiltak i innsatsen for bærekraftig og skånsomt skogsbruk er å øke andelen sertifiserte skogeiere. Målet er at 70 prosent av det kontraktsfestede volumet som Moelven Skog kjøper i felt skal være sertifisert innen utgangen av 2021. Dette har man kommet en god vei med.

  • "Vi kan se en stadig økning i antallet sertifiserte skogeiere."

    sier Kjell-Åke Åslund fra Moelven Skog

- De seneste tallene fra 2020 viser at 51,2 prosent av våre skogeiere nå er sertifisert, sier Kjell-Åke.

Sertifisering er viktig, ettersom man som skogeier forplikter seg til å drive et ansvarsfullt og vedvarende skogsbruk. Det gir også skogseieren et tydelig regelverk å forholde seg til når det kommer til både miljøhensyn og hvilke arbeidsvilkår som gjelder for de som arbeider i skogen.

- Sertifisering er også noe markedet oftere ettersom, så dette arbeidet har flere dimensjoner, sier Kjell-Åke.

Skal minske avtrykket

Målet med avvirkning, uansett om det er en sluttavirkning, Målet vid avverkning, oavsett om det är en slutavverkning, tynning, rydding eller planting, er å etterlate seg så små spor som mulig i naturen. Derfor har Moelven Skog satset på å kurse alle sine skogsentreprenører i skånsom avvirkning.

- En stor utfordring har lenge vært å minimere antallet kjøreskader som kan oppstå ved avvirkning. I denne kursingen får man blant annet økt kunnskap om hvordan man kan unngå dette, sier Kjell-Åke.

Kursingen inneholder også hensyn til kultur og kulturminner, hvordan hensynta eldre trær og

hensyn til sårbare vannmiljøer. Nå håper Moelven Skog at den årlige kontrollen av påvirkning på naturen i sammenheng med avvirkning, som selskapet selv har bestilt, skal vise en tydelig forbedring.

Å være sertifisert innebærer at Moelven ikke skal kjøpe råvarer fra:

- Illegal avvirkning

- Bevaringsverdig skog

- Skog hvor hevd eller sosiale rettigheter krenkes

- Skog med genetisk manipulærte trær

- Naturskog som har blitt avverkning med målsetning om å utnytte området for plantasjer eller ikke-skoglig bruk