Moelven utvider boligtilbudet med rekkehus og flermannsboliger. - Med flere smarte modulløsninger i markedet har vi mer å tilby våre kunder, sier direktør Lars Brede Aandstad i Moelven Byggmodul Hjellum AS.

Moelven Byggmodul Hjellum AS produserer i dag moduler til leilighetsbygg, men nå skal selskapet også levere rekkehus og flermannsboliger.

- I løpet av 16 til 18 uker står alt klart til innflytting. Da er hele løpet fra prosjektering, graving, innendørs produksjon og montasje til et ferdig hus unnagjort, forklarer Aandstad om byggetiden på de nye rekkehusene og flermannsboligene fra Moelven.

Kort byggetid

Fordelene med å bygge med moduler er at det blir en rask byggeprosess, både i utviklings- og gjennomføringsfasen av prosjektet. Moelven er en totalleverandør og med ferdig definerte boligløsninger går utviklingsfasen av prosjektet raskt.

Videre bygges boligene i fabrikken samtidig som grunnarbeid foregår ute på tomten. På den måten har vi dobbel produksjon og kutter ned byggetiden vesentlig.

Fleksible løsninger

Flermannsboligene kan bygges i to etasjer, og kan velges som firemannsbolig, seksmannsbolig eller åttemannsbolig. Rekkehusene leveres i to eller tre etasjer. Både rekkehusene og flermannsboligene leveres som totalentreprise eller underentreprise til profesjonelle aktører. 

- Ved å kombinere leilighetsbygg, rekkehus og flermannsboliger når vi ut til et større marked med en bredere produktpakke, samtidig som utbyggere får utnyttet tomtene bedre der ulike boligkombinasjoner er aktuelt. Dette har mange etterspurt, og endelig er vi klare til å levere, sier Aandstad.

Han legger ikke skjul på at dette er en spennende, men også viktig satsning for Moelven Byggmodul Hjellum AS. I vinter ble det sendt ut permitteringsvarsel ved fabrikken på Hjellum på grunn av redusert ordretilgang på leilighetsbygg.

- Med flere smarte modulløsninger i markedet har vi mer å tilby utbyggerne, sier Aandstad.

Les mer her om rekkehus og flermannsboliger fra Moelven