Det skandinaviske tre-konsernet Moelven forlenger samarbeidet med Redd Barna og gir i år som i fjor 500.000 kroner for å hjelpe barn og unge med skolegang og utdanning i noen av verdens fattigste land.

Når jula nærmer seg er det heller ikke i år noen gave fra arbeidsgiver å hente i postkassa for de 3500 ansatte i Moelven-konsernet. I stedet venter et julebrev fra konsernsjef Morten Kristiansen under juletreet. Han har også i år tatt initiativ til å gi en større pengegave - om lag 140 kroner per ansatt - til Redd Barna. 

- Det er viktig for oss å kunne være med å støtte barn og unge med skolegang og utdanning. Vi har hatt et godt samarbeid med Redd Barna de siste to årene, og vi ønsker å videreføre dette, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven.

Godt mottatt

Kristiansen melder at tiltaket har vært svært godt mottatt av samtlige ansatte i Moelven siden tiltaket ble innført i 2015.

- I Moelven har vi hatt tradisjon for å gi alle en gave til jul, men jeg tror at det i dag er forsvinnende få blant våre ansatte i Norge, Sverige og Danmark som faktisk har bruk for flere ting. Ved å gi et større beløp i pengegave til Redd Barna, kan vi i fellesskap bidra til å gjøre noe for andre mennesker – noe som monner, sier han. 

Samarbeidsavtalen med Redd Barna videreføres ut 2018.

Ikke tilfeldig

Det er ikke tilfeldig at pengene går til Redd Barna. I Moelvens strategi for sponsing, er det nettopp formål som tilgodeser barn og unge som skal prioriteres. 

- Moelvens datterselskaper er hovedsakelig basert i Skandinavia, – land som har veldig gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Vi føler at det er naturlig å bidra til de som er mindre heldige stilt, sier Morten Kristiansen.

Sikrer barna

Generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna sier at  å sikre at barn får utdanning av god kvalitet er en av de aller viktigste oppgavene til Redd Barna.

- For å få dette til trenger vi gode og stabile støttespillere. Det er derfor meget gledelig at Moelven fortsatt ønsker å være partner med Redd Barna, sier Wang.

Jobber i 120 land

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. De jobber i 120 land og er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

 

For ytterligere info:

Konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250