Iso3 - Moelven
Hopp til innholdet

Iso3

Iso3 løser nye energikrav på en meget enkel måte! Ved å bytte ut eksisterende heltrestender med Iso3 med kjerne av isolasjonsskum, blir u-verdien lavere. Overgang til Iso3 øker isolasjonseffekten tilsvarende 5-10cm økt isolasjon i en konvensjonell vegg. Og du kan velge dimensjoner opp til 300mm, som gjør det enkelt å bygge passivhusvegger med få veggsjikt og med fornuftig tykkelse.

Det prisbelønte produktet eliminerer kuldebroer i vegger. 5cm slankere vegg tilsvarer ca 4 kvm ekstra gulvareal i et vanlig hus ! Passivhusvegger i store bygg kan ofte bygges 10cm slankere enn med vanlig bindingsverk.

Bygger du med Iso3, får du en varig energibesparende løsning, enten du følger dagens energikrav, eller om du skal bygge et passivhus.

Iso3 200 (47x200mm) kan oppnå en U-verdi på 0,18 W/m2K for ytterveggskonstruksjon med 20cm mineralull. Det gjør at man slipper omfordeling av varmetap. Iso3 leveres også i større dimensjoner, opptil 300mm, med tilhørende lave U-verdier for yttervegg. En slank passivhusvegg med Iso3 250+48mm kan f.eks. oppnå en U-verdi på 0,12. Iso3 løser dermed både kravene i TEK 17 og passivhusstandarden med en slank og byggevennlig veggkonstruksjon.

Iso3 er også klimariktig. CO2 utslippet fra materialene mer enn oppveies av innsparingen i varmetap, når man sammenligner en Iso3-vegg og en konvensjonell vegg. Se "Miljøinformasjon" lenger ned på websidene.

Kontakt

Geir Skålerud Wennevold
Kundebehandler
Moelven Wood AS
+47 917 97 784

Daglig leder

Sven Egil Holmsen
Daglig leder
Moelven Multi3 AS
+4795858582
sven-egil.holmsen@moelven.no

Kontakt

Haumann Sund
Teknisk sjef
Moelven Multi3 AS
+47 90 16 39 46
haumann.sund@moelven.no

Kontaktinformasjon

Moelven Multi3 AS
Industriveien 4, 2390 Moelv
Postboks 134, 2391 Moelv
Kundesenter: 63 95 97 50 Sentralbord: 62 34 70 00
Fax: 63 95 97 80
wood.post@moelven.no