Koncernchef Hans Rindal tror på et godt år 2014 i forbindelse med den nylige offentliggjorte årsrapport.

I 2013 havde vi en vanskelig start, og resultatet for året blev derfor svagt, men vi går nok en lysere tid i møde siger koncernchef Hans Rindal, i forbindelse med årsrapporten som nylig blev offentliggjort.Gennem de sidste år har vi brugt de udfordrende markeder til at blive bedre. Strategien har været og fortsætter at være at øge forædlingsgraden på produkterne, både til projektkunderne, industrikunderne og forbrugerne.

Lovende indgang til 2014

For Timber hænger det sammen med bedre udsigter i international økonomi. Wood har et relativt stabilt hjemmemarked. For Byggsystemer er det sammensætningen af projekterne i ordrebogen, som gør at vi ser lysere på det, siger Hans Rindal.