Moelven tjente 19 millioner NOK på driften i årets første kvartal. Det er 45 millioner NOK mere end i den tilsvarende periode året før.

Driftsindtægterne i første kvartal steg med 212 millioner NOK sammenlignet med samme periode året før og endte på 2.165 millioner NOK.

Højere aktivitetsniveau

I et kvartal, som normalt er præget af lavsæson, er det vha en blanding af et generelt højere aktivitetsniveau på Moelvens markeder og tilfredsstillende driftsforhold, lykkedes at opnå et positivt resultat.

Koncernchef Hans Rindal glæder sig over, at det går den rette vej for Moelven, men ville gerne have haft et bedre resultat.

- Det er dejligt at se, at vores omsætningsøgning fortsætter, og at vi igen tjener penge. Resultatet er positivt, hvilket jeg er glad for. Det bør dog blive bedre, selvom vi taler om et kvartal i lavsæsonen, siger Rindal.

Tjener på projekter

Rindal forklarer, at det er projektdivisionen Byggesystemer, som står for det meste af indtjeningen.

- Byggesystemer står for en rigtig stor del af resultatet og udviser også en klar fremgang i forhold til sidste år. Ordrebeholdningen er også tilfredsstillende, og det ser ud til at blive et godt år for denne division. Der er stadig tale om lave bruttomarginer for Moelvens savværker, men forbedret intern drift kompenserer for noget af dette, udtaler Rindal.

Når det gælder salget af byggevarer via handelsbranchen, har det været normalt for sæsonen, og koncernchef Hans Rindal tror på, at der bliver tale om en god sommersæson.

Udsigter

Der forventes ingen snarlig øgning i efterspørgslen efter industritræ i Europa. Positive signaler fra andre områder som Mellemøsten, Nordafrika og USA indikerer dog, at der kan forventes en bedring i markedsbalancen for industritræ på internationalt plan.

Aktiviteterne for Wood-selskaberne i Norge og Sverige forventes at blive opretholdt på et acceptabelt niveau, især inden for ROT-segmentet. Ordrereserven for Byggesystemer sikrer en normal og god aktivitet i andet kvartal.

Samlet forventer bestyrelsen, at koncernens resultat for 2012 bliver bedre end for 2011.

Vigtige begivenheder

Af vigtige begivenheder i årets første kvartal kan nævnes, at tidligere daglig leder, Ingmar Karlsen i Moelven Østerdalsbruket AS, er konstitueret divisionschef i Moelven Timber, efter at Johan Padel opsagde sin stilling i slutningen af marts måned. Padel bliver ny koncernchef hos konkurrenten Setra Group AB i Sverige.

Moelven lancerede også nye internetsider i marts.