Moelven tjente NOK 36 millioner på driften i årets sidste kvartal. Det er NOK 69 millioner mere end det tilsvarende kvartal året før.

Resultatforbedringen sidst på året skyldes hovedsageligt bedre balance mellem råvare- og færdigvarepriser for koncernens virksomheder på markedet for industritræ. Driftsindtægterne for året endte på NOK 8.009 millioner (NOK 8.122 millioner), og driftsresultatet blev NOK minus 45 millioner (17). For året som helhed blev resultatet efter skat NOK minus 93 millioner (minus 36).

Moelvens koncernchef Hans Rindal er mere tilfreds med afslutningen i 2013, end han var året før.

- Dette er en god afslutning på et år med svag indtjening for Moelven. Resultatmæssigt er dette vores bedste slutkvartal siden 2009. Vi er selvsagt skuffede over, at året samlet set endte med et negativt resultat, men mange af vores markeder viser nu tegn på, at vi kan gå lysere tider i møde. Samtidig har vi øget effektiviteten internt på flere områder, siger Rindal.

Højere efterspørgsel

Rindal forklarer, at Moelven i løbet af efteråret 2013 har oplevet en bedring i efterspørgslen efter industritræ, også på de enkelte europæiske markeder. 

- England er et eksempel på dette. I Sydeuropa er situationen fortsat vanskelig med lav byggeaktivitet, men efterspørgslen falder ikke længere. Alt i alt er der en væsentlig bedre balance mellem udbud og efterspørgsel, end vi længe har set, siger Rindal. Samtidig fortsætter den gode efterspørgsel på markederne uden for Europa.

Styrket euro

Koncernchefen ser også, at euroen er stærkere i forhold til SEK og NOK, end den har været tidligere.

- En stærk euro hænger sammen med en vis bedring af den europæiske økonomi. Dette er vigtigt for vores eksportindtægter, men vi må være forberedt på, at det ikke varer ved. Det er derfor nødvendigt at fortsætte det løbende forbedringsarbejde, vi er i gang med. Hvis valutasituationen varer ved, er det selvfølgelig velkomment, siger Rindal.

Lavere lagerniveauer og god ordrereserve

Byggevaredivisionen Wood har som normalt haft lidt lavere aktivitet omkring årsskiftet og bruger tiden frem til højsæsonen til at opbygge lager. 

- Vi har en god lagersituation og god aktivitet – årstiden taget i betragtning. For divisionen Byggesystemer er ordrereserven noget bedre end det, som er normalt for årstiden. Der er også en bedre sammensætning af ordrereserver end på samme tid i fjor, siger Rindal.

Bedre udsigter

Der forventes en fortsat bedring i prisbilledet for industritræ internationalt i første kvartal. Efterspørgslen er svagt stigende, og producentlagrene af færdigvarer er fortsat på lave niveauer. Samtidig er NOK og SEK målt mod de vigtigste eksportvalutaer EUR, GBP og USD på niveauer, der giver et bedre udgangspunkt i konkurrencen på eksportmarkederne, end man længe har set.

På det skandinaviske marked forventes et noget lavere byggeri af nye boliger. Størstedelen af koncernens leverancer går imidlertid til markedet for renovering, ombygninger og tilbygninger, som er mere stabilt end markedet for nybyggeri, og til nyt erhvervsbyggeri.

Samlet forventes aktivitetsniveauet at følge de normale sæsonmæssige variationer med stigende aktivitet i første halvår.