Driftsresultatet på NOK 137 millioner efter årets seks første måneder viser, at Moelven gør det bedre end længe set.

Driftsresultatet isoleret set for 2. kvartal blev NOK 84 millioner sammenlignet med NOK 11 millioner i den tilsvarende periode sidste år. I år har koncernen indtil nu omsat for NOK 4.649 millioner (4.030 i den tilsvarende periode i 2013), mens driftsindtægterne for 2. kvartal endte på NOK 2.389 millioner (2.182).

Tilfreds koncernchef

Koncernchef Hans Rindal er tilfreds med fremgangen.

- Resultatfremgangen skyldes i grove træk en kombination af bedre priser og valutaforhold for eksportrettede enheder, interne driftsforbedringer samt bedre gennemføring af projekter, siger Rindal.

Savværkerne gør det bedst

Det er særligt industrivaredivisionen Timber, der oplever størst fremgang, mens byggevaredivisionen Wood også leverer gode resultater. For projektdivisionen Byggesystemer dæmpes resultatfremgangen af et noget mere udfordrende marked for nyt erhvervsbyggeri i Norge. I ROT-segmentet (renovering, ombygning og tilbygning) er efterspørgslen fortsat tilfredsstillende. 

- Ændringer i de internationale markedsforhold påvirker hurtigt vores salg af trævarer. For byggevarer er udsvingene noget mindre, mens det er efterspørgslen efter nyt erhvervsbyggeri i Sverige og Norge, som er vigtigst for divisionen Byggesystemer, der består af limtræs-, byggemodul-, elektro- og byggeindretningsvirksomheder, siger Rindal.

Refinansiering gennemført

Ved udgangen af 2. kvartal blev koncernens langsigtede lån refinansieret, og lånene løber nu til sommeren 2017. Lånebetingelserne svarer i vid udstrækning til dem, vi havde, og refinansieringen giver os et godt grundlag for at videreudvikle koncernen, siger Rindal.

Fremtidsudsigter

Efterspørgslen efter koncernens produkter på det skandinaviske marked forventes at være stabil i andet halvår med en vis bedring i Sverige, som opvejer en vis nedgang i Norge. 

- Det er vanskeligt at spå om eksportmarkedet for opskåret tømmer, men vi ser i hvert fald fortsat god efterspørgsel i 3. kvartal, siger Hans Rindal.