Resultatet i det anderledes år 2020 blev et af de stærkeste for Moelven nogensinde. Koncernen leverede et driftsoverskud på NOK 662,2 millioner, hvilket er en vækst på næsten NOK 330 millioner i forhold til året før.

- 2020 går over i historien som et af de vanskeligste og bedste år i Moelvens historie. Sjældent har vi vidst så lidt om, hvad der ventede os rundt om hjørnet, men det udviklede sig hurtigt fra stor usikkerhed til en enorm efterspørgsel efter trævarer, da pandemien ramte, siger Morten Kristiansen, koncernchef i Moelven Industrier ASA.

Moelven har øget sine indtægter med godt NOK 1,3 milliarder fra 2019 til 2020, og endte i 2020 med en omsætning på NOK 11,7 milliarder. Driftsresultatet endte på NOK 662,2 millioner, hvilket er tæt på en fordobling i forhold til året før (NOK 335,4 millioner).

- Vi er lykkedes økonomisk, idet vi har kunnet imødekomme den store efterspørgsel på trævarer, både nationalt og internationalt. Vi har indtil nu været forskånet mod store smitteudbrud med nogle få undtagelser. Det viser, at vores medarbejdere har overholdt reglerne for at beskytte sig mod smitte og har holdt sig raske. Det har været helt afgørende. Vi er taknemmelige og stolte over vores medarbejdere og den måde, hvorpå de har håndteret det krævende år, siger Kristiansen.

HMS-satsning

Selv om 2020 blev et økonomisk stærkt år for Moelven, hviler der en mørk skygge over resultaterne. Det skyldes en dødsulykke hos Moelven Edanesågen AB i august måned.

- Det var en af de mørkeste dage i Moelvens historie. Sådanne dage skal der ikke komme flere af. Vi har stadig for mange skader i koncernen, og det arbejder vi målbevidst med. Vi har en række konkrete tiltag, der er iværksat eller som er ved at blive igangsat, forklarer Kristiansen.

Nyt år med corona

Selv om vaccinationsprogrammerne er i gang på Moelvens hjemmemarked, tager koncernen højde for, at store dele af 2021 også bliver præget af pandemien. Det indebærer større usikkerhed om udviklingen på markedet end sædvanligt, udfordringer for produktionskapaciteten i tilfælde af smitteudbrud og begrænsninger i mobiliteten i samfundet.

- Vi er blevet mere digitale og har udvist en evne til at håndtere uforudsigelige begivenheder. Det er vigtig læring, som vi skal bygge videre på. Desuden vil vi have fuld fokus på omkostningseffektiv drift og en levedygtig og fremtidsrettet koncernstruktur, siger Kristiansen.