Den internationale efterspørgsel efter træprodukter har givet en omsætningsvækst, som branchen næsten aldrig har set tidligere. "Vores driftsmargin giver os unikke muligheder for at gøre træindustrien klar til den store efterspørgsel efter klimasmarte produkter i fremtiden," siger Morten Kristiansen, koncernchef i Moelven Industrier ASA.

Moelven havde en omsætning på 7331,5 millioner NOK i første kvartal (5970,6 millioner NOK i samme periode sidste år). Driftsresultatet på 1113,0 millioner NOK (286,6 millioner NOK) giver en bruttodriftsmargin på 17,6 % (7,2 %) efter årets første seks måneder.

Forklaringen på den stærke udvikling ligger på det internationale træmarked. Tallene fra første halvår er kendetegnet ved større efterspørgsel end udbuddet på markedet. Det skyldes til dels mindre produktion i centrale geografiske områder som Canada, højere aktivitet end normalt på det internationale byggemarked samt et større skift i retning af anvendelse af bæredygtige materialer som følge af det grønne skift.

"Vi er i gang med en stærk cyklisk vækst for træprodukter, og vi har næsten aldrig set en lignende udvikling. Mens vi ser, at tømmermarkedet i industri- og forbrugersektoren er usædvanligt stærkt, oplever vores bygningsafdeling en mere moderat udvikling. Det gælder limtræ, byggemoduler og vores kontorinteriørvirksomheder. Vi ser høje priser på tømmer i vores egen branche, og det betyder, at der ofte vil være en forsinkelse i den cykliske effekt for disse virksomheder," siger Kristiansen.

Højere tømmerpriser

Koncernchefen lægger ikke skjul på, at den kraftige prisstigning på markedet har ændret den samlede driftsmarginen for Moelven.

"Vi tror på, at hele værdikæden med tiden vil drage nytte af den stærke interesse for trævarer, og vi ser tydeligt, at tømmerpriserne er steget. Samlet set har vi aldrig haft så høje priser som nu, og det er glædeligt, at værdikæden styrkes undervejs i det grønne skift.

Den træmekaniske industri har traditionelt ikke været vant til sådanne marginer." Kristiansen peger på, at det er på høje tid, at branchen skifter gear, så den kan udvikle sig videre.

"De driftsmarginer, vi har nu, er ikke ualmindelige i andre dele af værdikæden eller i andre brancher. Det er det niveau, vi skal stræbe efter for at videreudvikle vores internationale konkurrenceevne i hverdagen," siger Kristiansen og tilføjer:

"Det er usikkert, hvor længe den stærke efterspørgsel vil vare ved, og det er i gode tider, at vi skal forberede os på den nye hverdag, når den kommer."

Større investeringer i savværker i Sverige

I juni lancerede Moelven koncernens største investeringsplaner nogensinde. Bestyrelsen besluttede at modernisere og videreudvikle kapaciteten hos Moelven Edansesågen AB og Moelven Valåsen AB. I alt vil Moelven investere over 600 millioner svenske kroner i de to savværker over de kommende år.

"Moelven har lige så meget aktivitet i Sverige som i Norge, og disse to enheder vil være afgørende for, at vi kan udvikle vores konkurrenceevne de kommende år," siger Kristiansen.

Læs kvartalsrapporten for Q2 2021 her.