Sidste år var Moelven præget af store udsving. Det viser koncernens foreløbige driftsresultat. Moelven omsatte for NOK 10.297,5 millioner i 2019 og leverede et driftsresultat på NOK 335,4 millioner kroner.

- Første halvdel af året var meget solidt, mens anden halvdel var præget af usikkerhed i verdensøkonomien på grund af handelskrig mellem Kina og USA, Brexit og meget tømmer på markedet som følge af barkbilleangreb og stormfældninger i Europa. Det udfordrede Moelvens markedsaktivitet og lønsomhed mod slutningen af året, siger koncernchef Morten Kristiansen, i Moelven Industrier ASA.

Mens 2018 var et af de stærkeste år i Moelvens historie, var 2019 et mere almindeligt år. Omsætningen i 2019 faldt med NOK 723,3 millioner sammenlignet med året før, og driftsresultatet blev NOK 250,8 millioner lavere. 

- Vores branche er ikke uvant med sådanne udsving, og det viser, hvor vigtigt det er med konstant fokus på omkostningseffektiv drift og en bæredygtig struktur i koncernen, siger Kristiansen.

Mere stabilt fremover

- Vi ser positive tendenser til en forbedret markedsbalance for Timber-divisionen, som leverer trævarer og komponenter til det nationale og internationale industrimarked. Wood-divisionen i Moelven, som er rettet mod byggevarehandlen og byggemarkedet, har haft en stærk udvikling på interiørsiden, mens leverancerne af byggetræ påvirkes af, at nybyggeriet er faldet i både Norge og Sverige. For division Byggesystemer, som arbejder med limtræ, kontorløsninger og byggemoduler, var 2019 præget af en noget lavere aktivitet, særligt inden for byggemodulet, hvor vi måtte reducere kapaciteten i dele af året.  Dette ser nu ud til at blive bedre, og vi tror på et mere stabilt 2020 også for denne del af forretningen, forklarer Kristiansen.

Intensiverer HMS-arbejdet

2019 var præget af en række nye tiltag inden for Moelvens HMS-arbejde. Koncernen har en vision om nul arbejdsskader, og sidste år blev der satset endnu mere på at reducere antallet af skader.

- Vi har fået plads til et mere systematisk opfølgningsprogram for skader med efterfølgende læringstiltag, som bliver delt i hele koncernen. Dette, kombineret med nye systemer og løsninger, gør, at vi intensiverer HMS-arbejdet. Hver eneste skade er en for meget, siger Kristiansen.

Yderligere oplysninger:

Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +47 911 18 250

Kommunikationsdirektør Magne Vikøren, mobil +47 928 27 108