Den 13. august blev en af de mørkeste dage i Moelvens historie. En medarbejder mistede livet i en faldulykke hos Moelven Edanesågen AB i Sverige. –Vi kan ikke glæde os over et godt halvårsresultat, når vi lige har haft en dødsulykke, siger Morten Kristiansen, koncernchef i Moelven Industrier ASA.

- Vi har ikke opnået det, der er vigtigst for os. I Moelven skal alle vende hjem fra arbejde uden skader – hver dag. Men denne dag kom vores kollega ikke hjem. Det præger os i høj grad, og vi sørger over tabet af en arbejdskollega, siger Kristiansen.

Politiet, det norske arbejdstilsyn og Moelven selv er ved at undersøge, hvad der skete, da en medarbejder hos Moelven Edanesågen AB mistede livet efter en faldulykke i savværket

- Moelvens HMS-arbejde er blevet bedre i de senere år, men vi er ikke tilfredse. Allerede inden dødsulykken skete, arbejdede vi på at forbedre os yderligere. Vi anerkender, at vi skal gøre mere for at tage nye og større skridt sammen med vores medarbejdere for at skabe en stærkere sikkerhedskultur, siger Kristiansen.

Solide tal

Moelven har lagt et usædvanligt krævende første halvår bag sig med coronapandemi og stor usikkerhed i perioder. Ikke desto mindre leverer koncernen et godt resultat.

- Vi indførte tidlige flere foranstaltninger for at holde smitten nede i vores enheder. Takket være en stor indsats fra vores medarbejdere har vi stort set formået at holde hjulene i gang under pandemien, siger Kristiansen.

I de første seks måneder havde Moelven en omsætning på 5.970,6 mio. NOK. Der er en stigning på 430,8 mio. NOK i forhold til samme periode året før (5.539,8). Driftsresultatet for første halvår blev 268,6 mio. NOK. Det er 40,5 mio. NOK lavere end i den tilsvarende periode i 2019.

Coronakvartalet

Salget til byggevarehandlen steg kraftigt i andet kvartal, og resultatet i andet kvartal blev isoleret set bedre end andet kvartal sidste år. Som følge af at forbrugerne fik mere tid hjemme under pandemien, steg salget af terrassegulve. Den internationale efterspørgsel efter trævarer til forarbejdning i industrien har også været god, selv med nogle kortere nedlukninger på grund af virusudbrud på visse markeder. 

Med hensyn til modulbyggeri og kontorindretning har markedet været noget svagere, men stadig godt nok til at opretholde produktionen. Stor usikkerhed som følge af pandemien betyder, at flere projekter sættes i bero. Limtræsenhederne leverede bedre end samme periode sidste år, og Moelven Limtre kunne sammen med Moelven Modus også smykke sig med to priser for Finansparken. Bygningen modtog prisen for Årets Bygning og Årets Træbyggeri 2019.

- Selvom vi er kommet godt igennem andet kvartal og sommeren, er fremtiden stadig uforudsigelig. Et kontinuerligt fokus på HMS-arbejde, forbedringer, koncernstrukturen og omkostningseffektivitet er vores bedste medicin i disse virustider. Det gør, at vi skal takle et uforudsigeligt terræn, siger Morten Kristiansen.

Læs kvartalsrapporten for Q2 2020 her.