Moelven Industrier ASA leverede et driftsresultat på NOK 43,6 millioner i tredje kvartal. Det er en nedgang på NOK 86,0 millioner i forhold til samme tidspunkt i 2018.

- Dette kvartal bar præg af de mere krævende markedsforhold, som vi så tendenser til i vores halvårlige rapportering. Samtidig er vi overbeviste om, at vores klimasmarte produkter og løsninger ikke går af mode foreløbig. Der er mange muligheder, selv om markedet skifter gear, siger koncernchef Morten Kristiansen fra Moelven Industrier ASA.

Moelven omsatte for NOK 2347,3 millioner i tredje kvartal. Der er en reduktion på NOK 146,7 millioner i forhold til 2018, som var et af Moelvens bedste driftsår historisk set.

- Den usikre verdensøkonomi påvirker Timber-divisionen, som leverer trævarer til det industrielle marked nationalt og internationalt. Denne del af virksomheden er karakteriseret ved et stort udvalg af tømmer på markedet som følge af stormfald og barkbilleangreb, især i Sydeuropa, og det medfører ændringer i efterspørgslen. For divisionen Byggesystemer, som arbejder med limtræ, kontorløsninger og byggemoduler, er ordresituationen i bedring. Divisionen Wood, som er målrettet byggeindustrien og byggevarehandlen, oplever en stigning i sine driftsindtægter i forhold til sidste år, forklarer Kristiansen.

Nedlukning og opstart

Tredje kvartal var fyldt med kontraster for Moelven. I september blev det besluttet at lukke Moelven Eidsvold Værk AS. Dette vil ske i løbet af første kvartal 2020, hvilket betyder, at 60 medarbejdere bliver ramt. Årsagen til lukningen er for høje driftsomkostninger og et for omfattende investeringsbehov for at gøre virksomheden konkurrencedygtig på lang sigt.

Samtidig startede Moelven Pellets AS en prøveproduktion op på Sokna efter idriftsættelse af ny energicentral og pellet-fabrik. De første pellet-leverancer fandt sted i oktober.

Muligheder og forbedringer

I de senere år har Moelven gennemført et forbedringsprogram og arbejder løbende med selskabsstrukturen for at skabe de mest bæredygtige og konkurrencedygtige enheder.

- Vi bremser ikke udviklingen, selv om markedssituationen er væsentligt mere krævende end sidste år. Vi har blikket rettet fremad. Det betyder, at vi har fokus på omkostningseffektiv drift og gode udviklingsprojekter, siger Kristiansen.

Yderligere oplysninger:

Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +47 911 18 250
Kommunikationsdirektør Magne Vikøren, mobil +47 928 27 108