Vores råvarer kommer fra norske og svenske skove. Skoven i Sverige binder omkring dobbelt så meget CO2 som udledningen fra Sverige. Hvorfor er det så positivt at fælde skoven for at bruge materialerne i træbygninger og andre produkter af træ?

Fotosyntesen er en vigtig årsag til det (se faktaboksen). Træet bruger mest kuldioxid (CO2), mens det vokser, og optager mindre CO2, når det er udvokset. Når træet dør på roden og rådner, slippes kuldioxiden ud i naturen igen. Men hvis træet derimod fældes, fortsætter det med at fungere som et kulstoflager.

Miljøvennlig bygging - hvorfor bruke tre?

Hvorfor bør vi fælde skov?

For hvert træ, der fældes i Skandinavien, plantes der to nye træer, som i vækstfasen bruger mere CO2 end voksne træer. En gran er fuldt udvokset og klar til hugst efter 45-130 år, afhængigt af hvor hurtigt skoven vokser. Det betyder, at et aktivt skovbrug bidrager til at binde mere CO2, end hvis skoven efterhånden dør på roden.  

Hvilken nytte gør skoven som byggemateriale?

Træ som byggemateriale er bæredygtigt og miljøvenligt. Det kræver lille energi at fælde og bearbejde træ. Der bruges i vid udstrækning energi fra vedvarende energikilder, når tømmeret bearbejdes, i stedet for energi fra olie. Dette giver lave emissioner i produktionsfasen.

Bygger man i træ i stedet for andre byggematerialer, reducerer det udledningen af drivhusgasser kraftigt ifølge en analyse udført af Sathre & O’Connor (2010).

Men! Hvor kuldioxiden kommer fra har betydning:  

Biogen kuldioxid frigives, når træer og andre planter rådner eller brænder. Det er den type kuldioxid, der allerede indgår i atmosfærens kulstofkredsløb.

Fossil kuldioxid frigives, når olie, som har ligget lagret i havbunden i millioner af år, brændes. Den tilfører atmosfæren ny kuldioxid, og dette er en stor udfordring for klimaet.

Det er altså kilden til kuldioxiden, der påvirker, hvor skadelig den er for miljøet.  

Vil du vide mere? Se filmen fra træ.dk om verdens mest miljøvenlige råstof.

 

Fotosyntese – hvad er det lige for noget? 

     
 

I gran- og fyrretræers nåle finder vi klorofyl. Dette kan træerne bruge til at omdanne kuldioxid (CO2), vand (H2O) og lysenergi til sukker (C6H12O6) og ilt (O2).

En del af kuldioxiden giver træet vækstkraft. Resten af kuldioxiden lagres i træets stamme, grene og rødder. Kuldioxiden bliver lagret i træstammen som kulstof – træet bliver altså et kullager.

Fotosyntesen gør, at når træet vokser, frigør det ilt, som vi mennesker behøver for at trække vejret. I løbet af et år vil f.eks. en normal stor birk afgive nok ilt til et menneskes behov i det år.