Det norske vejdirektorat, Statens vegvesen, har gennemført et forskningsprojekt, hvor de har konsekvensudredt mulighederne for at bygge en ny Mjøsbro i træ, beton eller stål. En ny Mjøsbro i træ vil være et bæredygtigt alternativ.

Ny Mjøsbro i træ vil give en miljøgevinst 

23500 spart

Man har også beregnet, at man ved at bygge Mjøsbroen i træ kan spare miljøet for en udledning på ca. 23.500 tons CO2 sammenlignet med alternativerne. Det betyder, at med den nuværende trafik vil bilerne kunne køre "CO2-neutralt" over Mjøsbroen i 25 år, hvis broen bygges i træ i stedet for i beton (den anslåede udledning er CO2 125 g/km pr. bil). 

En ny Mjøsbro i træ er derfor et godt eksempel på Moelvens klimasmarte produkter, der udnytter alle de gode egenskaber i træet i samspil med andre materialer.

Det er teknisk, økonomisk, æstetisk og arkitektonisk fuldt forsvarligt at bygge den nye Mjøsbro i træ

Rapportens konklusion