Inden for fire hovedområder rapporterer vi om specifikke mål for bæredygtighed. Dette skal sikre, at vores kunder kan stole på, at de vælger bæredygtige produkter med Moelven som leverandør.

De fire hovedområder for vores bæredygtighedsarbejde er: 

Fire satsningsområder

Disse områder er udvalgt, fordi det er her, vi kan have størst positiv eller negativ indvirkning på miljøet omkring os. Vi har sat os høje forbedringsmål for at sikre, at vi kan bidrage til at bygge en bæredygtig fremtid i træ.

Global Reporting-initiativet

Analysen, der danner grundlaget for vores valg af satsningsområder, og vigtige temaer forbundet med satsningsområderne, er gennemført i overensstemmelse med Global Reporting-initiativets retningslinjer.

Analysen omfatter en vurdering af miljø- og samfundspåvirkning gennem værdikæden, interessentforventninger nu og i fremtiden og ændringer i markedet. De primære satsningsområder er valgt på baggrund af, hvad der er væsentligt for langsigtet værdiskabelse, samt hvordan vi påvirker og bliver påvirket af interessenterne.

En anden baggrund for valget har været at se på, hvor Moelven som virksomhed har størst positiv og negativ indvirkning på omverdenen, samtidig med at analysen også fremhæver de områder, hvor vi har størst mulig påvirkningskraft.

Læs mere om bæredygtighedsarbejdet i Moelven her