Ny rehabiliteringsenhed, Hammel

Vægge med stripepaneler og sort dør med træstol foran

Om projektet

Rehabiliteringscenter for hjerneskadede i Hammel.

PROJEKT FAKTA

BYGHERRE:

Region Midt

TEAM:

Wienberg Architects frem til udbud

TOTALENTREPRISE/PROJEKTERING:

CASA Arkitekter

AREAL:

Nybygning 1640 kvm brutto

ÅR:

Indviet foråret 2021

PRODUKTBESKRIVELSE:

Moelven har leveret ca 450m2 indvendig stripepaneler i eg, random design, til både væg og loft.

Værelse med lyse stripepaneler og stort vindu

Imødekommende rehabiliteringscenter

Bo-, Rehabiliterings- og Aktivitetstilbuddet Tagdækkervej Hammel for mennesker med hjerneskade, er udvidet med 10 nye boliger. Her er trivsel og velvære tænkt ind i formsproget og materialevalget.

Den nye bygning fremstår som en selvstændig enhed, - men er fint indpasset til den eksisterende bygning og det omkringliggende terræn. Arkitekt Mette Wienberg fra Wienberg Architects har stor sans for, hvordan man som menneske møder en bygning og føler sig velkommen. Derfor er der arbejdet meget med rumlig variation, forløb og gradueringer af bygningens af rum.

Korridor med lyse stripepaneler på væggene

De organisk formede rumforløb skaber sted og genkendelighed, og giver plads til nicher for ophold. Det har været vigtigt at skabe et miljø, som er anderledes end hospitalets sterile overflader, da hovedparten af beboerne kommer direkte hertil efter hospitalsindlæggelse. Udover de velindrettede private boliger, er der indrettet fælles spisestuer, opholdsrum, aktivitetsrum, træningsfaciliteter med udendørs træningsterrasse og personale faciliteter.

Hovedtrappe med lyse stripepaneler

Bygningens to etager

Flader med trælister giver hjemlighed og let aflæselighed. Bygningens to etager og todelte beboelsesafsnit er fint forbundet ved et flot, dobbelthøj trapperum beklædt med træ på alle overflader. Hovedtrappen er udformet således, at den ene side af trappeløbet kan anvendes til træning i at gå på trapper, og derfor kan man også trække et lille sæde ned på reposet til et hvil.

Væggene i trapperummet er beklædt med stripepaneler i eg fra Moelven. Den bløde træoverflade understreger det hjemlige og varme miljø som danner rammen om rehabiliteringen. Træet er sammen med farver og grafiske elementer anvendt som kommunikation for en målgruppe som har vanskeligt ved at huske og orientere sig. Moelven træpaneler med mønster og flotte detaljer ved hjørner er anvendt på loft og vægge omkring boenhedernes indgangspartier og på vægge i fællesrum. Bag trælisterne sikrer en grå filtdug god akustik, hvilket er altafgørende for mennesker med hjerneskade.

Korridor med naturgrøn væg som leder ind til værelser med stripepaneler på væggene

”Byggeriets indretning er blandt andet inspireret af litteraturstudie, der har givet viden om døgnrytmebelysning, de grønne omgivelser og den fysiske indretnings betydning for borgernes rehabilitering”, fortæller arkitekt Mette Wienberg.

 

Kontakt os

Er du privatkunde? Kontakt da dit lokale byggemarked for pris og bestilling
Har du spørgsmål til akustik og design? Kontakt os: +45 43 43 48 00, tast 2