[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Systemväggar är överlägsna ur ett hållbarhetsperspektiv!

Ett som är säkert är att innerväggar för kontor behöver flyttas när företag omorganiserar eller flyttar. Frågan är inte om - utan när man behöver förändra i lokalen. Systemväggar kan demonteras och återmonteras i nya lägen och skapa nya rumslösningar - igen, igen och igen. Den största vinningen är ju fler platsbyten som görs under byggnadens livscykel - desto större blir vinsten när man använder systemväggar.

Livscykelanalys ger tydliga besked
Sweco har som oberoende konsult genomfört en omfattande utredning av innerväggar för kontor. Utredningen har jämfört en platsbyggd innervägg med Moelven Modus prefabri­cerade systemvägg av typen Uni Wall. En jämförande livscykelanalys visar de båda väggtyperna från vagga till grav med hänsyn tagen till utvinning av material, tillverkning av komponenter, transporter, uppsättning, nedmontering och avfallshantering.

Det enda hållbara alternativet
Utredningen visar att miljöpåverkan är motsvarande 27 kilo CO2 per kvadratmeter vägg för båda väggtyperna när innerväggen byggs första gången När det är dags att flytta väggen vid ombyggnation - det är då den stora skillnaden visar sig.

Platsbyggd innervägg
En flytt av en platsbyggd vägg händer helt enkelt inte - väggen rivs utan återanvändning av material. Däremot sorteras ingående material för avfallshantering.

Prefabricerad innervägg
En flytt av systemväggen innebär att de demonteras och återmonteras i nya lägen.

EYs huvudkontor i Oslo
Under 2015 var det dags för förändring och ombyggnation av EYs huvudkontor i Oslo. 

Tack vare att flexibla och flyttbara systemväggar redan fanns i lokalerna sen tidigare blev ombyggnationen inte bara kostnadsbesparande utan även miljöbesparande.
För medarbetarna innebar ombyggnationen inte mer än att man under en period behövde flytta till en annan del av lokalen. 1 000 personer arbetade som vanligt under byggtiden. 

Istället för att bygga nya väggar flyttades befintliga väggsystem och skapade nya rumslösningar i lokalerna. Besparingen om räknat i koldioxidutsläpp motsvarar flera jorden runt-resor med bil. 
 
Mängden avfall blir också påtagligt reducerad genom återvinning av väggsystem.
Fördelar
Med prefabricerade, flyttbara väggsystem och val av rätt byggmetod blir uppenbara hållbarhetsfördelar tydliga. Valet är lätt - systemväggar är överlägsna ur ett hållbarhetsperspektiv.