[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Vi värnar om vår miljö!

Att inreda med systemväggar från Moelven Modus är, på många sätt, ett aktivt miljöval. Då inreder du med ett kretsloppsanpassat miljödeklarerat system där materialet går att återanvända - och minimerar därmed belastningen på vår gemensamma miljö.

Att inreda med systemväggar från Moelven Modus är, på många sätt, ett aktivt miljöval. Då inreder du med ett kretsloppsanpassat miljödeklarerat system där materialet går att återanvända - och minimerar därmed belastningen på vår gemensamma miljö. Väggar från Moelven Moduskan flyttas och återanvändas - det är en av grundförutsättningarna i vårt erbjudande. När du bygger om, behöver du således inte riva väggar. Istället demonteras dem och återmonteras på den plats du vill - och på det sätt du vill. Samma väggsystem kan med andra ord återanvändas om och om igen - med en minimal miljöpåverkan som följd.

Moelven Modus- Miljösystem

Sunda Hus
SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. I systemet finns tjänster och funktioner för en byggnads alla skeden:

 • Program
 • Projektering
 • Byggande
 • Förvaltning
 • Rivning

Byggvarans sammanvägda helhetsbedömning beräknas och presenteras med någon av bokstäverna A, B, C eller D där A är bäst.

Alla våra produkter har fått betyg A enligt Sunda Hus miljödata.

Byggvarubedömningen
Produkterna bedöms inom sju områden som värderas var för sig. Därefter görs en viktning av de olika områdena innan slutomdömet fastställs.
De sju bedömningsområdena:

 • Innehållsdeklaration
 • Ingående material (råvaror)
 • Byggskedet
 • Bruksskedet
 • Rivning
 • Rest-och avfallsprodukter
 • Innemiljö


Alla våra produkter har accepterats enligt byggvarubedömningen.