[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Ett cirkulärt system

Att inreda med systemväggar från Moelven Modus är det bästa miljövalet. Du inreder med ett kretsloppsanpassat miljödeklarerat byggsystem, där komponenterna är designade för att plockas ner och monteras upp igen i en ny rumsbildning och minimerar därmed belastningen på vår gemensamma miljö.

Detta är cirkulär Ekonomi

"En ekonomi där värdet på produkter, material och resurser fortlever så långt som möjligt" (Europeiska kommissionen)

Modusmetoden bygger på grunderna i cirkulär ekonomi.
Redan vid tillverkning går vi så långt det är möjligt med en giftfri produktion. Alla komponenter är godkända eller certifierade av branschens tongivande initiativ såsom Byggvarubedömningen och SundaHus.

När verksamheten förändras kan rumsbildningen förändras utan att nytt material behöver tillföras. Väggar från Moelven Modus kan flyttas och återanvändas - det är en av grundförutsättningarna i vårt erbjudande. När du bygger om, behöver du således inte riva väggar. Istället demonteras dem och återmonteras på den plats du vill - och på det sätt du vill. Samma väggsystem kan med andra ord återanvändas om och om igen - med en minimal miljöpåverkan som följd.

Moelven Modus- Miljösystem

Sunda Hus
SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen.
I systemet finns tjänster och funktioner för en byggnads alla skeden:

 • Program
 • Projektering
 • Byggande
 • Förvaltning
 • Rivning

Byggvarans sammanvägda helhetsbedömning beräknas och presenteras med någon av bokstäverna A, B, C eller D där A är bäst.

Alla våra produkter har fått betyg A enligt Sunda Hus miljödata.

Byggvarubedömningen
Produkterna bedöms inom sju områden som värderas var för sig. Därefter görs en viktning av de olika områdena innan slutomdömet fastställs.
De sju bedömningsområdena:

 • Innehållsdeklaration
 • Ingående material (råvaror)
 • Byggskedet
 • Bruksskedet
 • Rivning
 • Rest-och avfallsprodukter
 • Innemiljö

Alla våra produkter har accepterats enligt byggvarubedömningen.